#Fresh
Factory

Svieža klíma pre ľudí i stroje

Čítajte viac

Systémy na odvod tepla a splodín horenia & odvetranie garáží

Konstruktorska Business Center, Varšava, Poľsko

Čítajte viac

Systémy na odvod tepla a splodín horenia & adiabatické chladenie

Skláreň Stölzle Union, Heřmanova Huť, Česká republika

Čítajte viac

Prostředí, zdraví a bezpečnost

 

 

Podmínky vytvořené společností Colt pro udržitelnost člověkem zastavěného území

Samotná podstata toho, co děláme, přispívá k udržitelnosti člověkem zastavěného prostředí, které je účinnější a umí využít zdrojů přírody. Ve společnosti Colt ale jdeme dál a využíváme každé příležitosti ke snížení dopadu naší činnosti na životní prostředí.

Podmínky vytvořené společností Colt pro zdravé a bezpečné životní prostředí

Vše, co děláme, děláme proto, abychom vytvářili zdravé, bezpečné, produktivní a příjemné prostředí uvnitř komerčních
či průmyslových budov. Samozřejmě náš zájem o pohodlí, bezpečnost a ochranu zdraví lidí přesahuje i na naše zaměstnance
a všechny ostatní, kteří jsou nějak ovlivněni naší činností - pro úspěch našeho podnikání je to stejně důležité a zásadní.

Colt vzdělávací programy bezpečnosti a ochrany zdraví pro své zaměstnance a subdodavatele

V průmyslovém odvětví, jako je to, ve kterém působí společnost Colt jsou zdraví a bezpečnost nesmírně důležité. Společnost Colt má vynikající reputaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale nechceme spát na vavřínech.

Z tohoto důvodu vytvořil Colt komplexní e-learningový kurz bezpečnosti a ochrana zdraví na pracovišti, který je závazný pro všechny pracovníky. Je navržen s cílem zvýšit povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví mezi všemi našimi lidmi,
ať už pracují v kanceláři, v továrně nebo v prostředí stavby či kombinaci kteréhokoliv z těchto možností. Na toto je zaměřeno školení typu tváří v tvář.

Kurz používá scénáře skutečných událostí, stejně jako interaktivní způsoby identifikace nebezpečí a cvičení na posílení klíčových sdělení. Všechny potenciální krizové situace a nebezpečí spojená s prací na pracovišti či spojená s cestováním, program identifikuje klíčová rizika a současně navrhuje preventivní opatření pro všechny výše uvedené modelové situace.

Colt vyhrává cenu RoSPA Occupational Health and Safety Awards 2013

Colt Group získal v svou devátou v řadě po sobě jdoucí zlatou medaili ocenění v prestižní soutěži ochrany zdraví
a bezpečnosti práce RoSPA Awards 2013. 
Přečtěte si naši reportáž .

Colt podmínky trvalého zlepšování

Neustále zdokonalujeme naše vnitřní procesy a naše metody, abychom zajistili, že nikdy nepřestaneme v našem úsilí zlepšovat životní prostředí pro nás, naše zaměstnance a všechny, kdo jsou v našem okolí.

Související informace

O firmě Colt

Více čtěte zde

Spolupráce s firmou Colt

Více čtěte zde

Technologie & výroba

Více čtěte zde

Máte otázku? Potrebujete pomoc? Chcete sa dozvedieť viac o nás alebo našich produktoch?
© 2019 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt Conditions