Odvetranie garáží

Odvetranie garáží

Pri garážach alebo podzemných parkoviskách je potrebné pri eventuálnom hasičskom zásahu odvádzať teplo a splodiny horenia a zasiahnutú oblasť odvetrať. Systémy odvetrania uzavretých garáží sú často kombinované s funkciou odvetrávania splodín z aut, aby sa zabránilo nahromadeniu výfukových plynov v bežnej každodennej prevádzke garáže.

Systémy obyčajne zahŕňajú požiarne klapky, potrubné rozvody, odťahové a prúdové ventilátory.

Alternatívy a spôsoby vedenia rozvodov vzduchotechniky

Colt ponúka systémy s impulznými alebo indukčnými prúdovými ventilátormi, ktoré nahrádzajú konvenčné systémy. Tieto systémy sú zostavené z ventilátorov s relatívne malými rozmermi, ktoré sú umiestnené na ploche garáže tak, aby odviedli teplo a splodiny horenia smerom von z uzavretého priestoru parkoviska. Dôsledkom toho nie je potrebné rozvádzať vzduchotechniku celým priestorom garáže. Toto môže významne znížiť zastavanosť priestoru a tým vytvoriť na parkovisku viac miesta.

Colt ponúka špeciálne na tento účel navrhnuté impulzné ventilátory Jetstream a indukčné ventilátory Cyclone.

Návrh projektu

Účinnosť alternatívnych spôsobov odvetrania je testovaná v simulovaných počítačových podmienkach s využitím softvéru pre analýzu CFD. Vďaka CFD je možné presne predvídať prúdenie vzduchu v danom priestore a mieru kontaminácie teplom a dymom s ohľadom na členitosť priestoru garáže. Táto úroveň projektovania nemôže byť realizovaná žiadnym iným spôsobom. Colt ponúka kompletné modelovanie systému softvérom CFD a všetku technickú dokumentáciu pre príslušné miestne úrady. Dokumentácia je nevyhnutná na schválenie projektu.

Pozrite sa na našu aktuálnu brožúru, ktorá prináša podrobnejší popis celého systému vrátane príslušných štandardov.  

Kontaktujte nás. Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti navrhovania systému odvetrania a odvetrania garáží.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited