Technika prostredia - vzduchotechnika, vetranie, kúrenie a klimatizácia

Colt International je jedna z najskúsenejších spoločností pôsobiacich v oblasti technického zariadenia budov. Architektom, odborným inžinierom, staviteľom a koncovým používateľom poskytujeme celkové koncepty klimatizačnej techniky a vzduchotechniky - od poradenstva a plánovania cez inštalácie a uvedenie do prevádzky až po servis a údržbu zariadenia.

Klimatizačná technika

Výhody klimatizačnej techniky:

  • komfortná teplota vo vnútri budovy,
  • zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie produktivity,
  • inovatívne, energeticky úsporné systémy,
  • využiteľné samostatne i ako súčasť systému,
  • použitie pre denné vetranie i odvod dymu.

Koncept úpravy vzduchu v budove vychádza z dlhoročných skúseností a overených skutočností, ktoré sú vždy dané kombináciou aktuálnych a budúcich stavebných špecifík budovy a vlastného výrobného procesu. Pri hľadaní riešenia berieme ohľad na to, že každá budova je jedinečná. Vnútorná klíma je vždy kombináciou teploty, prúdenia a vlhkosti vzduchu. Je nutné brať ohľad na faktory, ako sú slnečné žiarenie vnikajúce do budovy, výrobné procesy, umelé osvetlenie, výpary a pod. S ohľadom na príslušné stanovené hodnoty sa vytvára koncept, ktorý sa vždy opiera o prianie a potreby zákazníka. U nás je človek vždy na prvom mieste.

Colt Tristar
Klimatizačný systém Colt Tristar

V prípade náročných požiadaviek na klímu, aké sú napr. pri veľkoplošných kanceláriách, sa spoločnosť Colt sústredí najmä na navrhnutie systému použiteľného ako na chladenie, tak pre vykurovanie. Vo výrobnom podniku bude dostačujúce prirodzené alebo mechanické odvetrávacie zariadenie kombinované s výkonným teplovzdušným vykurovaním.

Ak nie je potrebné  vykurovať všetky priestory budovy, ako je to napr. pri jednotlivých výrobných linkách alebo malých halách, ponúka spoločnosť Colt vhodne umiestnené tepelné žiariče, prípadne kombinované s odťahovými ventilátormi. Vhodným riešením pre tepelne náročné prevádzky sú systémy so spätným získavaním tepla, ktoré vedú k značným úsporám energie.

Všetky tieto riešenia sú štandardne ponúkané spoločnosťou Colt.

Slnolamy, fasádne systémy

EuroCO - žalúziová klapka

Slnolamy Colt využívajú plochy plášťa budovy na zlepšenie vnútorných podmienok a zníženie nákladov na energiu. V spolupráci s architektom urobíme výpočet, aby sme zaistili, či naše riešenie poskytuje nielen najlepší výkon, ale i estetický vzhľad.

Viac čítajte tu

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited