Caloris - klimatizačný systém založený na vodnom okruhu

Caloris je tepelné čerpadlo voda/vzduch s centralizovaným ovládaním, vhodné na inštaláciu vo vnútri budov; jedna z najtichších a najmenších jednotiek na trhu.

 

Vykurovací klimatizačný systém vykurovania a klimatizácie so spätným získavaním tepla, založený na princípe tepelných čerpadiel prepojených neutrálnym vodným okruhom

Caloris je vhodný pre súčasné alternatívne vykurovanie, chladenie a klimatizáciu. Spätné získavanie tepla, ukladanie a vzájomná výmena tepelnej energie medzi jednotlivými priestormi sú možné pri ľubovoľnom nastavení podmienok vnútorného prostredia jednotlivých klimatizovaných priestorov. Využitím vlastnej akumulácie hmoty budovy sa Colt Caloris stáva nízkoenergetickou, nákladovo efektívnou, bezpečnou, flexibilnou, spoľahlivou a k životnému prostrediu šetrnou alternatívou ostatných bežných klimatizačných systémov. 

Popis vykurovacieho a klimatizačného systému

Klimatizačný systém Caloris je založený na decentralizovanom princípe individuálnych tepelných čerpadiel s reverzným cyklom prepojených do jednotného systému jednoduchým vodným okruhom. Voda energetického okruhu je udržovaná na stabilnej teplote okolitého prostredia budovy medzi 15-30 °C, pričom najvyššiu účinnosť dosahuje v stredných hodnotách 20-25 °C. Neutrálna teplota energetickej vody umožňuje využiť na rozvod akékoľvek bežné potrubie vrátane cenovo výhodného a kvalitného plastového potrubia. Potrubie nie je izolované, pretože výmena energie medzi vodou a okolím prispieva k stabilite a energetickej úspornosti systému. Vodný okruh nie je technicky limitovaný a umožňuje vytvoriť systém s ľubovoľnými rozmermi, počtom vnútorných jednotiek i celkovými výkonmi.

Hlavné komponenty systému vykurovania a klimatizácie

Vnútorné podstropné jednotky Caloris - lokálne tepelné čerpadlo.

 • Vnútorné vertikálne nástenné jednotky Caloris - lokálne tepelné čerpadlo.
 • Centrálny zdroj energie na vykurovanie a chladenie - tepelné čerpadlo vzduch/voda.
 • Vodný okruh prepája jednotlivé vnútorné jednotky jednak navzájom, jednak s centrálnym zdrojom energie.
 • Riadiaci systém - lokálne priestorové ovládače prepojené centrálnym riadiacim systémom umožňujú týždenné programovanie, spoluprácu so systémom vstupných kariet alebo BMS systémom, kontrolu obsadenosti miestností, sumarizáciu spotreby jednotlivých jednotiek.

Vlastnosti a výhody systému vykurovania a klimatizácie

Individuálne nastavenie hodnôt pre každý priestor.

 • Možnosť súčasného vykurovania a chladenia v rôznych priestoroch.
 • Nízke prevádzkové náklady.
 • Rekuperácia energie, vzájomné využitie odpadového tepla chladenie vo vykurovacom režime v iných priestoroch.
 • Schopnosť uloženia tepelnej energie do vodného okruhu a vlastné akumulačné hmoty budovy umožňujú jej neskoršie využitie.
 • Variabilné prevedenie vnútorných jednotiek - podstropné, nástenné.
 • Nenáročná inštalácia - jednoduchý energetický rozvod neutrálnej vody s teplotou interiéru budovy - neizolovaný plastový dvojtrubkový rozvod.
 • Regulačná stabilita systému.
 • Spoľahlivosť - prípadná porucha na jednej jednotke neopvlyvní funkciu celého systému.
 • Variabilita zdroja tepla - je možné využiť centrálne tepelné čerpadlo, ale i akékoľvek iné zdroje chladu a tepla - geotermálne, diaľkové a pod.

Projektová podpora

Radi Vám poskytneme projektové služby a podporu. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií týkajúcich sa používania, špecifikácie, inštalácie a servisu systému Caloris.

Produktový list
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited