Stölzle Union Heřmanova Huť

Projekt na zlepšenie klimatických podmienok

Firma STÖLZLE Union výrazne investuje do modernizácie sklárskej výroby vo svojej prevádzke v Hermanovej Huti. Spoločnosť Colt sa stala významným partnerom pre oblasť požiarnej ochrany a odvodu technologického tepla a klimatizácie výrobných priestorov.

V priebehu sklárskej výroby vzniká veľké množstvo odpadového tepla. Novo postavená hala triedenia, kontroly kvality
a balenia bola už od začiatku vybavené systémom energeticky úsporného adiabatického chladenia, zatiaľ čo susedná stará hala bola stále vybavená konvenčným systémom kompresorovej klimatizácie. Už po prvom roku prevádzky prevádzkovateľ  vyhodnotil, že rozdiel v energetickej náročnosti je tak veľký, že sa vyplatí vymeniť chladenie i na starej hale za adiabatický systém. Pri realizácii druhej fázy bolo v maximálnej miere využité existujúce funkčné zariadenie ako základ systému adiabatického chladenia, čo znížilo investičné náklady druhej fázy projektu.

Investor sa obrátil na spoločnosť Colt so žiadosťou o dodanie projektu a riešenie zlepšenia klimatických podmienok pracovného prostredia vo vnútri jeho závodu na výrobu sklenených fľaštičiek na farmaceutické účely. Pri výrobe skla vzniká v hale veľké množstvo odpadového tepla, ktoré je jednak kvôli zaisteniu kvality výroby, jednak kvôli udržaniu komfortných pracovných podmienok, nutné odvádzať von z budovy.

  • Hala studeného konca sklárskej výroby - čistý priestor na balenie fľaštičiek na farmaceutické účely rozmery haly 38x20x8 m.
  • 5 ks adiabatických chladičov CoolStream veľkosti 16 s distribúciou vzduchu prostredníctvom decentralizovaných komponentov ColtAir a textilnými vyústkami. Ochladený vzduch je dodávaný nad laminárny strop čistých priestorov.
  • Mechanický odvod vzduchu prostredníctvom strešných odsávacích ventilátorov Typhoon.
  • Celkový vzduchotechnický výkon 58 000 m³/h.
  • Maximálny chladiaci výkon 168 kW.
  • Elektrický príkon (vrátane odsávacích ventilátorov) 15 kW.
Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited