Adiabatické chladenie Colt CoolStream A

CoolStream A je systém prirodzeného chladenia a vetrania, ktorý funguje podľa princípu adiabatického odparovania. Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie, predovšetkým v priemyselných objektoch a objektoch s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom na ich veľkosť.

Adiabatické chladenie - Colt CoolStream A
 • Chladenie
  Chladenie
 • Vetranie
  Vetranie
  (vonkajší vzduch)

 • Vetranie 
  (zmiešaný vzduch)
 • Recirkulace tepla
  Recirkulace tepla
 • Regulácia
  Regulácia odvádzaného
  vzduchu
 • Filtrácia
  Filtrácia (vonkajší vzduch)

Komfortná pracovná klíma vďaka adiabatickému chladeniu

CoolStream A sa skladá z troch modulov: adiabatického chladiaceho, zmiešavacieho a ventilátorového. Zmieša teplý obehový vzduch rovnako ako CoolStream T alebo R. Vzduch je v tomto prípade miešaný priamo pod strechou haly s privádzaným vzduchom. CoolStream A je ponúkaný v ôsmich veľkostiach vždy so štyrmi axiálnymi a radiálnymi ventilátormi. Voliteľné umiestnenie jednotlivých modulov CoolStream A zaručuje maximálnu voľnosť pri projektovaní. Chladiaci modul je prispôsobený na pripojenie k všetkým variantom pripojenia VZT potrubia (spodné, bočné, horné). CoolStream A môže byť tak umiestnený nielen na strechu, ale tiež vedľa budovy. Kompaktné prevedenie zmiešavacieho a ventilátorového modulu a umiestnenie v objekte (skriňa bez izolácie) umožňujú dosiahnuť maximálny výkon systému CoolStream A pri nízkych investičných nákladoch.

CoolStream A
CoolStream A

Vlastnosti systému

 • Prepojením troch samostatných modulov do jedného funkčného celku vznikne zariadenie, ktoré zaisťuje vetranie, chladenie a cirkuláciu vzduchu. Štandardizované pripojovacie svorky pre kabeláž uľahčujú prepojenie a oživenie celej zostavy.

 • Autodetekčná funkcia regulácie Cortiva umožňuje uviesť modulárne zariadenie veľmi rýchle do prevádzky bez zdĺhavej prípravy.

 • Prebytočné teplo je možné využiť vďaka prídavnej recirkulácii vždy, keď je to nutné. Vďaka zmiešavacej komore s dvoma plynulými pohonmi klapiek sa dá presne nastaviť množstvo vonkajšieho vzduchu.

Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited