Čo je adiabatické chladenie?

Adiabatické chladenie odparovaním je výkonné

Odparovacie chladenie poznáte zo svojho každodenného života. Keď máte vlhkú pokožku, okamžite cítite chlad, pretože si pokožku ochladzujete odparovaním. Chladiaci účinok pocítite, keď si napríklad namočíte tričko a fúka vietor. Látka trička je v tomto prípade plná vody, ktorá sa odparuje do vzduchu. Jednoducho povedané, zo vzduchu prúdiaceho okolo sa odoberá obrovské množstvo tepla, ktoré je nutné na odparenie vody.

Odparovaním sa odvádza zo vzduchu veľa tepla

Odparovacie chladenie je veľmi efektívny spôsob chladenia. Privádzaný vzduch nie je chladený studenou vodou, ale veľkým množstvom tepelnej energie potrebnej na odparenie vody. Ak chcete získať predstavu, aké množstvo energie je potrebné na zmenu skupenstva z kvapalného do plynného stavu, je možné si predstaviť liter vriacej vody v hrnci na elektrickom sporáku. Než sa voda celkom zmení na paru, trvá to asi päťkrát tak dlho než ohrev vody zo studeného stavu k varu.

V zariadení CoolStream, rovnako ako v príklade s mokrým tričkom vo vetre, nie je privádzaná žiadna dodatočná tepelná energie na odparenie vody. Táto tepelná energie je prijatá jednoducho povedané z prúdu vzduchu a samotný vzduch je tak chladený.

Čím teplejší deň, tým vyšší chladiaci výkon


Tradičné klimatizačné jednotky sú spravidla navrhnuté na letnú výpočtovú teplotu. V najteplejších dňoch tak majú nízky chladiaci výkon alebo dokonca vypadnú. Pri zariadení CoolStream je to inak: Čím teplejší a suchší je vonkajší vzduch, tým rýchlejšie sa voda vyparuje v zariadení CoolStream. Čím rýchlejšie sa voda odparuje, tým viac tepelnej energie je odvedenej zo vzduchu odparovaním. Chladiaci výkon zariadenia CoolStream sa zvyšuje prirodzene s rastom teploty vzduchu. To platí ako z hľadiska ročných období, tak i v priebehu dňa. Konvenčné kompresorové klimatizácie sú známe poruchami v najteplejších dňoch. Zariadenie CoolStream týmto problémom netrpí.


„Vzduch môže byť schladený v Európe až na 15 °C, na Strednom východe na 20 °C.“


Obavy z kondenzácie nie sú na mieste

Investori sa často zo začiatku z neznalosti obávajú problémov s kondenzáciou. Obavy vychádzajú zo skúseností v zimnom období, keď často vídame kondenzáciu na chladných plochách vo vykúrenom priestore, napríklad na oknách alebo na chladných okuliaroch pri vstupe do miestnosti.

Systém adiabatického chladenia je však aktívny iba v lete.

Adiabaticky vychladený vzduch je chladnejší ako všetky bežné predmety v priestore.

Na povrchu predmetov dochádza k ohrievaniu vzduchu a nemôže dochádzať ku kondenzácii.

Do teploty 26-28 °C neovplyvňuje zvýšenie rel. vlhkosti pobytový komfort.

Obava je často spojená so skúsenosťami s kondenzáciou zo zimného obdobia.

Adiabatické chladenie je funkčné len v lete.

Privádzaný adiabaticky chladený vzduch je chladnejší než okolie.

Bežná prevádzková relatívna vlhkosť v adiabaticky chladenom priestore sa pohybuje medzi 50-65 %.

Strojné zariadenia majú obmedzenú pracovnú oblasť medzi 75-100 % relatívnej vlhkosti.

Elektronické zariadenia nie sú citlivé na vyššiu relatívnu vlhkosť. Sú však citlivé na nízku relatívnu vlhkosť a s tým spojené nebezpečenstvo statickej elektriny a výbojov.

Vonku je v prechodnom období bežne viac ako 80 % relatívnej vlhkosti.

Riešenia CoolStream sú individuálne navrhnuté

Priemyselná výroba vyžaduje v zásade neustále čerstvý vzduch, a to i v zime.

Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited