Systém prirodzeného vetrania Colt

V klimatizácii používané vetracie jednotky pre prirodzené vetranie, medzi ktoré patria ako prívodné, tak odvodné systémy, fungujú na princípe vztlaku pri teplotnom rozdiele medzi podlahou a strechou. Správajú sa rovnako ako systémy na odvod tepla a splodín horenia. Pretože tu pracujeme s neviditeľným vzduchom, je nutné vziať do úvahy rad skrytých faktorov, s ktorými má Colt od roku 1931 bohaté skúsenosti.

Systém prirodzeného vetrania Colt

Systém prirodzeného vetrania Colt

Prirodzené vetranie umožňuje ľahko a efektívne:

 • ovládanie ventilácie za nulové náklady,
 • automatický odvod tepla a splodín horenia v prípade požiaru,
 • jasný vstup denného svetla,
 • bezhlučná prevádzka vetracej jednotky,
 • vetranie znižujúce hlukové emisie,
 • recirkuláciu tepla,
 • žiadna statická elektřina,
 • menej prachu,
 • žiadna kontrakcia a deformácia materiálu,
 • žiadne spóry húb a plesní,
 • príjemná vnútorná klíma,
 • menej zdravotných problémov,
 • chladenie vzduchu šetrné k životnému prostrediu, 
 • energetická úspornosť,
 • nízke inštalačné a prevádzkové náklady.

Vetrací systém podľa aktuálnych Európskych noriem a platných smerníc

Systém prirodzeného vetrania Colt
Klimatizácia Colt – vetrací systém typu FCO

Na základe dlhoročných skúseností ponúkame riadené vetranie a prívod vzduchu v súlade s najnovšími Európskymi normami a platnými smernicami, ktoré plnia nielen funkciu denného prirodzeného vetrania, ale v prípade požiaru slúži zároveň ako odvod tepla a splodín horenia.

Čo sú systémy prirodzeného vetrania?

Ide o prirodzené vetracie systémy, s ktorých  pomocou je riadený prívod a odvod vzduchu. Pokiaľ je to nutné, sú opatrené kulisami tlmiacimi hluk. Sú vhodné na vetranie za každého počasia a vďaka transparentným lamelám zo skla alebo polykarbonátu môžu umožňovať prívod dodatočného množstva zdravotne priaznivého denného svetla do budovy. Niektoré vetracie systémy Colt pracujú tiež s rekuperáciou tepla.

K tomu patria tiež vetracie klapky, ktoré môžu byť vďaka svojmu plochému tvaru vhodné i pre komerčné projekty. Viac informácií o našich systémoch prirodzeného vetrania nájdete v prehl'ade výrobkov.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited