LumiStream je špeciálne navrhnutý pre priemyselný sektor.

Účinná dezinfekcia vzduchu s LumiStream: ochrana vášho zdravia a kvality vzduchu v interiéri.

LumiStream je samostatné UV-C dezinfekčné zariadenie s  cirkuláciou vzduchu, ktoré je vhodné na sterilizáciu prostredia. Inštalácia zariadenia na dezinfekciu vzduchu UV-C sa odporúča ako dôležité preventívne opatrenie na minimalizáciu šírenia choroboplodných zárodkov a ochranu zdravia ľudí. Zariadenie LumiStream umožňuje zlepšiť kvalitu vzduchu v interiéri a možno ho jednoducho inštalovať v podstrešných priestoroch priemyselných hál.

UV-C žiarenie preukázateľne znižuje množstvo mikroorganizmov, ako sú baktérie a vírusy, vo vzduchu.

LumiStream: Inovatívna technológia UV-C pre zdravší vzduch

LumiStream bol špeciálne navrhnutý na výrazné zníženie prítomnosti mikroorganizmov vo vzduchu pomocou pokročilej a osvedčenej technológie UV-C. Toto inovatívne riešenie je založené na spoľahlivých vedeckých princípoch a poskytuje účinný prostriedok na zabezpečenie čistejšieho a zdravšieho vzduchu. V čase, keď sú hygiena a kvalita vzduchu mimoriadne dôležité, pomáha LumiStream vytvárať bezpečnejšie a zdravšie pracovné prostredie.

LumiStream je špeciálne navrhnutý pre priemyselný sektor

Ukázalo sa, že UV-C žiarenie znižuje prítomnosť mikroorganizmov, ako sú baktérie a vírusy, vo vzduchu.

Účinná redukcia baktérií a vírusov pomocou UV-C žiarenia

Ukázalo sa, že UV-C žiarenie v rozsahu 254-260 nm má silný fotolytický účinok na genetický materiál mikroorganizmov. Ničí ich DNA a RNA, čím potláča ich schopnosť reprodukcie. Je preto účinnou metódou na zníženie počtu baktérií a vírusov v ovzduší.

Účinné čistenie vzduchu

LumiStream je špeciálne navrhnutý pre priemyselný sektor. Zariadenie sa ponúka ako riešenie typu plug-and-play. Inštaluje sa pod strop haly. Vďaka nízkej hmotnosti len približne 200 kg možno zariadenie LumiStream nainštalovať na takmer akúkoľvek stropnú konštrukciu. V prevádzkových prostrediach, kde sú ľudia aktívni, zohráva kvalita dýchacieho vzduchu rozhodujúcu úlohu. Odstránenie zárodkov, ako sú baktérie a vírusy, zo vzduchu sa stáva prioritou.

Výhody zariadenia LumiStream:

 • účinná sterilizácia: UV-C žiarenie preukázateľne znižuje množstvo mikroorganizmov, ako sú baktérie a vírusy vo vzduchu;
 • ochrana zdravia: čistenie vzduchu od potenciálne škodlivých patogénov,
 • osvedčená technológia: UV-C žiarenie sa už desaťročia skúša a testuje pri priemyselnej dezinfekcii,
 • bezpečné a šetrné k životnému prostrediu: technológia UV-C nezanecháva škodlivé zvyšky a nevytvára odolnosť mikroorganizmov voči UV-C,
 • jednoduchá integrácia: zariadenie LumiStream možno integrovať do existujúcich priestorov a nových budov,
 • zodpovednosť: LumiStream spĺňa cieľ minimalizácie patogénov prenášaných vzduchom,
 • technické bezpečnostné prvky: bezpečnostný spínač, vizuálna a mechanická kontrola lampy UV-C, diferenciálny spínač, počítadlo hodín;
 • údržba a čistenie: výmena filtrov a žiaroviek bola zjednodušená, takže tento spotrebný materiál možno vymeniť rýchlo a bez námahy.
Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
Pre koho je systém čistenia vzduchu LumiStream vhodný?

Pre každého, kto sa nachádza v miestnosti, kde je nainštalovaný systém LumiStream. Zariadenie je vhodné pre takmer všetky odvetvia, miestnosti a aplikácie, napríklad pre všetky typy výrobných hál, v ktorých pracujú ľudia.

Patrí medzi ne napr:

 • ● spracovanie plastov: vstrekovanie, vytláčanie fólie;
 • ● spracovanie kovov: sústruženie a frézovanie, CNC spracovanie ocele a neželezných kovov;
 • ● montáž: zváracie stanice, strojné dielne, montážne závody;
 • ● výroba potravín: pekárne, konzervárne, spracovanie mlieka;
 • ● balenie a tlač: potlač hliníka, balenie potravín, tlačové médiá;
 • ● logistika a maloobchod: obchodné domy, distribučné centrá, obchody pre domácich majstrov;
 • ● ako aj odvetvia s vysokou návštevnosťou verejnosti.
Ako funguje systém čistenia vzduchu LumiStream?

Systém čistenia vzduchu LumiStream funguje pomocou pokročilej a osvedčenej UV technológie, ktorej vlnová dĺžka v rozsahu 254-260 nm má preukázateľný fotolytický účinok na genetický materiál mikroorganizmov. Toto žiarenie ničí DNA a RNA mikroorganizmov, a tým zabraňuje ich množeniu. LumiStream sa inštaluje do stropných priestorov a zabezpečuje nepretržitú sterilizáciu vzduchu v miestnosti.

Aký je účel systému čistenia vzduchu LumiStream?

Používanie systému čistenia vzduchu LumiStream je dôležité na ochranu zdravia zamestnancov, zákazníkov, hostí a návštevníkov a na minimalizáciu šírenia baktérií v pracovnom prostredí. V čase, keď sú hygiena a kvalita vzduchu mimoriadne dôležité, systém LumiStream zásadne prispieva k vytváraniu bezpečnejšieho a zdravšieho vnútorného prostredia.

Prečo má zmysel používať systém čistenia vzduchu LumiStream?

Hlavným cieľom recirkulačnej jednotky na dezinfekciu vzduchu LumiStream je zlepšiť kvalitu vzduchu v miestnosti účinným odstraňovaním mikroorganizmov, ako sú baktérie a vírusy. Poskytuje účinnú a efektívnu metódu na zabezpečenie čistejšieho a zdravšieho vzduchu v priemyselnom prostredí.

Prečo by ste si mali vybrať systém čistenia vzduchu LumiStream?

Spoločnosť LumiStream ponúka niekoľko dôvodov:

 • ● UV technológia je účinná, osvedčená a bezpečná metóda sterilizácie vzduchu;
 • ● hodnotenie bolo vykonané v súlade so smernicami EÚ, takže zariadenie LumiStream spĺňa požiadavky na označenie CE;
 • ● zariadenie LumiStream možno ľahko integrovať do existujúcich priestorov;
 • ● LumiStream je riešenie typu plug-and-play,
 • ● zariadenie LumiStream má nízku vlastnú hmotnosť,
 • ● LumiStream vyžaduje len malú inštalačnú výšku,
 • ● LumiStream sa môže používať v mnohých rôznych odvetviach.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited