Smokemaster SM5 automatická dymová zástena

Dymová zástena Smokemaster slúži na ohraničenie dymu a splodín horenia v navrhnutom dymovom úseku a zabraňuje tým nekontrolovanému rozšíreniu požiaru do ďalších úsekov. Je certifikovaná v súlade s normou EN 12101-1 a spĺňa klasifikačnú triedu D120.

Výhody:

  • Vysoký výkon - SmokeMaster SM5 je skonštruovaný na výdrž 1 000 cyklov pri okolitej teplote v rozmedzí od 0 °C do60 °C tak, aby vydržal nápor horúceho vzduchu a dymu pri teplotách až do 600 °C, po dobu až 120 minút (iba raz).
  • Široká škála možností - konštrukciu Smokemasteru SM5 je možné vhodne prispôsobiť technickým obmedzeniam. Všetky systémové komponenty - kryt, tkanina, ukončovací profil, pohonný mechanizmus – je možné prispôsobiť potrebám Vášho projektu.
  • Certifikovaná kvalita - Smokemaster SM5 je úspešne testované a certifikované podľa EN 12101-1 v nezávislých akreditovaných skúšobných laboratóriách a nesie označenie CE. Spĺňa klasifikáciu podľa teploty/času D120/600 °C a DH 120/1049 °C. Tkanina je testovaná podľa EN 13501-1.
  • Konfigurácia a veľkosť - Smokemaster SM5 je k dispozícii ako samostatné zariadenie i ako zdvojená horizontálna alebo vertikálna jednotka na súvislé vedenie pri ďalších trasách; textílie sa prekrývajú a vytvárajú kontinuálnu bariéru.
  • Samostatná dymová zástena je k dispozícii s dĺžkou od 1 500 mm až do 4 580 mm a výške spustenia od 500 mm až do 8 000 mm. Zástena môže byť maximálne 5 000 mm dlhá za predpokladu, že výška spustenia je obmedzená na 2 750 mm. Požiadavka na väčšie dĺžkové rozmery bude splnená inštaláciou niekoľkých horizontálnych alebo vertikálnych jednotiek vedľa seba, ktoré potom vytvárajú súvislú zástenu v požadovanej dĺžke.
  • Typy pohonu - Typ G (gravitačná) – dymová zástena je spustená do prevádzkovej polohy riadeným spôsobom a na vopred stanovenú úroveň pôsobením gravitácie, a to buď na základe prijatia signálu alebo pri prerušení napájania motorov.
  • Typ D (Drive) - dymová zástena je spustená do prevádzkovej polohy riadeným spôsobom na vopred stanovenú úroveň na základe prijatia signálu. Dymová zástena môže byť tiež stiahnutá do prechodnej polohy, napríklad nad eskalátorom, kde vydrží v tejto polohe určitú dobu než dôjde k ďalšiemu spusteniu.
  • Ovládací systém - Smokemaster SM5 môže byť začlenený ako súčasť systému odvodu tepla a splodín horenia, alebo môže byť samostatne napojený na systém elektrickej požiarnej signalizácie (EPS).

Projektová podpora

Radi Vám poskytneme projektové služby a špeciálnu službu pre-order. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií týkajúcich sa používania, špecifikácie, inštalácie a servisu jednotiek Smokemaster.

Produktový list
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited