Colt Cortiva

Colt Cortiva predstavuje začiatok novej éry v oblasti riadenia klimatizačných systémov. Cortiva je cenovo výhodné riadenie, ktoré umožňuje zákazníkom zaobísť sa bez riadiacich systémov externých dodávateľov a splniť vďaka ľahkému ovládaniu najrôznejšie požiadavky. Z hľadiska energetickej účinnosti nemá v súčasnej dobe kombinácia systému CoolStream s riadením Cortiva konkurenciu. Vďaka dynamike plynule regulovateľných ventilátorov systému CoolStream je možné riadením Cortiva dosiahnuť natoľko presnú reguláciu, že úspory el. energie činia až 50 %.

Colt Cortiva sa vyznačuje jednoduchou obsluhou – prostredníctvom webového prehliadača alebo mobilných zariadení, tabletu či chytrého telefónu. Konfigurácia alebo regulácia klimatizačného systému nevyžaduje špeciálnu odbornú znalosť. Zmenu nastavenia jednotlivých parametrov klimatizácie je možné pohodlne previesť z kancelárie. Menu regulácie je kompletne v češtine.

 

Cortiva - regulácia CoolStream

Grafické užívateľské rozhranie regulácie Cortiva zobrazené na tablete.

 

Na dvoch obrazovkách môže užívateľ sledovať stav zariadenia a aktuálne hodnoty.

Na dvoch obrazovkách môže užívateľ sledovať stav zariadenia a aktuálne hodnoty.

Na tejto obrazovke môže užívateľ voliť medzi jednotlivými druhmi prevádzky zariadenia.

Na tejto obrazovke môže užívateľ voliť medzi jednotlivými druhmi prevádzky zariadenia.

 

Zjednodušená tvorba skupín zariadení

Jedinečná výhoda regulácie Cortiva: Skupiny zariadenia je možné vytvárať virtuálne priamo na softvérovej úrovni a tiež je možné ich podľa potreby novo preskupovať.

Prístup odkiaľkoľvek

Voliteľné pripojenie VPN k profesionálnemu cloudovému riešeniu umožňuje kedykoľvek prístup k riadeniu odkiaľkoľvek – avšak iba používateľovi a servisu Colt.

Riadiaca jednotka Cortiva okrem iného zaisťuje:

 • reguláciu adiabatického chladenia podľa žiadanej teploty v priestore,
 • reguláciu adiabatického chladenia podľa maximálnej relatívnej vlhkosti v priestore,
 • týždenné programové nastavenie,
 • reguláciu množstva privádzaného vzduchu,
 • riadenie odsávacích ventilátorov alebo vetracích klapiek,
 • automatické doplňovanie vody,
 • pravidelnú výmenu vody,
 • pravidelné čistenie vodnej vane preplachom,
 • pravidelné sušenie desorpčných panelov (časovo programovateľné),
 • automatické vyprázdnenie jednotky v dobe nečinnosti,
 • kontrolu maximálnej teploty vody, ovládanie až 16 zariadení CoolStream v 7 skupinách,
 • možnosť diaľkovej správy cez VPN.
Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited