1UL vetracie žalúzie

1UL je fasádny systém navrhnutý na ochranu fasád a odclonenie priameho slnečného žiarenia. Neslúži ako ochrana pred dažďom.

1UL Universal Louvre tieniaci systém Colt 1UL tieniaci systém Colt 1UL tieniaci systém Colt

Výhody

  • 1UL je k dispozícii v širokej škále tvarov, konfigurácií, materiálov a povrchových úprav. Z pohľadu požiadaviek na odclonenie žiarenia vyhovie takmer akémukoľvek typu projektu.
  • Sú aerodynamicky veľmi účinné, znižujú odpor vzduchu a šetria tak prevádzkové náklady. Tiež sú vysoko odolné proti škodlivým vplyvom dažďovej vody.
  • Sú vyrobené z protikorózneho materiálu, čo je zárukou ich odolnosti; vyžadujú nulovú údržbu.
  • Systém je navrhnutý tak, aby vyrovnával rozdiely spôsobené tepelnou rozťažnosťou. Žalúzie sú pripevnené klipom, čiže nie sú napevno priskrutkované.
  • Odolnosť – testované podľa EN 13030:2001
  • Ľahká inštalácia – dodanie buď čiastočne skompletizované, alebo rozložené.
  • V prípade požiadavky na odhlučnenie je možné inštalovať v kombinácii s akusticky tesniacou žalúziou Acoustic Louvre.

Projektová podpora

Radi Vám poskytneme projektové služby a špeciálnu službu pre-order. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií týkajúcich sa používania, špecifikácie, inštalácie a servisu systému 1UL.

UL Select nástroj pre Colt na voľbu najvhodnejšieho tieniaceho systému

UL Select“ je nástroj vytvorený v programe Excell a určený na voľbu tieniaceho systému priamo používateľom. Výber je možný po zadaní hodnôt zatriedenia – poveternostných podmienok, ktorým je systém vystavený a požadovaného aerodynamického výkonu. Výstupom je tabuľka s informáciami s minimálnym rozmerom lamiel na konkrétnu inštaláciu.

Na získanie programu „UL Select" alebo viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

Produktový list
Súvisiace informácie
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited