Liberator - systém na nútené požiarne odvetranie a denné vetranie

Zariadenie Liberator sa dá použiť nie len ako systém na nútené požiarne odvetranie, ale môže slúžiť i na denné vetranie. Má široké využitie ako v priemyselných, tak komerčných a obytných objektoch, rovnako potom vo viacposchodových budovách.

Liberator Liberator

Zariadenie Liberator sa dodávajú v dvoch štandardných prevedeniach:

  • v prevedení určenom k osadeniu do strešných konštrukcií s vertikálnym vývodom vzduchu,
  • v prevedení určenom k osadeniu do fasády budovy s horizontálnym vývodom vzduchu.

Všetky zariadenia Liberator sú zhotovené zo zliatiny hliníka Colterra® odolnej proti korózii. Vďaka materiálu, z ktorého sú vyrobené, majú zariadenia nízku hmotnosť a sú tak vhodné na montáž na strechy budov alebo do ich fasád.

T-Liberator

T-Liberator je výhradne určený na osadenie na strechu budovy. Zvláštnymi konštrukčnými znakmi tohto zariadenia sú štyri pružinou ovládané spätné klapky, ktoré sa pri pokojnom stave motora automaticky uzavrú. Vstupná dýza zaisťuje optimálne nábehové prúdenie ventilátora, vďaka tomu je odvádzané veľké množstvo vzduchu pri minimálnej spotrebe elektrického prúdu.

W-Liberator 

Zariadenia W-Liberator sú vyrábané v dvoch rôznych prevedeniach - na strešnú alebo stenovú vstavbu. 

  • W-Liberator typ FLAP (montáž na strechu i do fasády)
  • W-Liberator typ FCO (montáž na strechu i do fasády).

Vonkajšia časť zariadenia FLAP je tvorená dvojvrstvovou hliníkovou konštrukciou s vloženou izoláciou a je osadená otvoriteľným krytom. Tento kryt sa ovláda pomocou elektrického otváracieho mechanizmu. V prípade požiaru sa vonkajší kryt otvorí pomocou plynových pružín vďaka núdzovému mechanizmu, ktorý je nezávislý na energii. Kryt v otvorenej polohe je mechanicky zaistený proti spätnému zatvoreniu. 

Vonkajšia časť zariadenie FCO je tvorená hliníkovou žalúziovou klapkou s elektricky ovládanými usmerňovacími lamelami, ktoré v pokojnom stave uzatvárajú výstupný otvor. V prípade požiaru sa lamely klapky otvoria pomocou núdzového mechanizmu, nezávislom na energii. Mechanické bezpečnostné     zariadenie zabraňuje spätnému zatvoreniu lamiel.

Projektová podpora

Radi Vám poskytneme projektové služby a špeciálnu službu pre-order. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií týkajúcich sa používania, špecifikácie, inštalácie a servisu jednotiek Liberator.

Produktový list
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited