Colt International s.r.o.

Haanova 12
851 04 Bratislava

T: +421 2 682 096 00

E: info@sk.coltgroup.com

www.colt.sk | www.coltinfo.sk | www.cool-stream.sk  

 

Oslovenie*
 
Spoločnosť Colt International s.r.o. je riadnym členom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

Viceprezidentom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany je odborník na odvod tepla a splodín horenia Ing. Tomáš Krchnák.

Obchodné zastúpenie Slovensko

Obchodné zastúpenie Bratislava a západné Slovensko

Ing. Marián Dugát
M: +421 905 884 510
E: marian.dugat@sk.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie východné
Slovensko

Leoš Vlček
M: +421 918 698 285
E: leos.vlcek@sk.coltgroup.com

 

Špeciálne aplikácie vzduchotechniky
Celé Slovensko

Ing. Marián Šebeš
M: +421 917 275 217
E: marian.sebes@sk.coltgroup.com

 

Slnolamy a technika denného svetla
Celé Slovensko

Ing. Marian Belai
M: +421 915 790 300
E: marian.belai@sk.coltgroup.com

Servis

Ing. Milan Sloboda
M: +421 917 716 297
E: milan.sloboda@sk.coltgroup.com

Realizácia

Radovan Svrbický
M: +421 907 453 983
E: radovan.svrbicky@sk.coltgroup.com

 

Servis a realizácia - asistentka

Mgr. Dominika Lochmannová
M: +421 905 671 675
E: dominika.lochmannova@sk.coltgroup.com

 

Finančný manažér

Ing. Mgr. Oľga Bábiková
M: +421 918 770 088
E: olga.babikova@sk.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie Čechy

Josef Sochůrek
M: +420 724 610 269 
E: josef.sochurek@cz.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie Morava

Ing. Jiří Mňačko
M: +420 724 730 567
E: jiri.mnacko@cz.coltgroup.com

   

 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited