Adiabatický chladiaci systém CoolStream S∙T∙A∙R pre vetranie, chladenie a ohrev vzduchu pri celoročnej prevádzke.

Adiabatické chladenie je účinná alternatíva ku klasickým systémom chladenia

CoolStream sú klimatizačné systémy pracujúce na princípe prirodzeného odparovania vody. Tzv. adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie, predovšetkým v priemyselných objektoch a objektoch s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom na ich veľkosti. Pri prechode teplého vonkajšieho vzduchu navlhčeným desorpčným médiom dochádza k výmene energie, a tým je dosiahnuté výrazné zníženie teploty vzduchu.

Systémy CoolStream sú vhodné pre takmer všetky priemyselné odvetvia, napr. plastikársky, kovospracujúci, potravinársky a elektrotechnický priemysel, i pre väčšie priestory, napr. logistické a distribučné centrá, predajne alebo športové haly.

Adiabatické chladenie je účinná alternatíva ku klasickým systémom chladenia
Adiabatické chladenie je účinná alternatíva ku klasickým systémom chladenia
Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.

Príjemná pracovná klíma zaistená adiabatickým chladením

Čím je vonkajší vzduch teplejší a suchší, tým efektívnejšie pracuje odparovacie chladenie. Pokiaľ má vonkajší vzduch teplotu vyššiu ako 30 °C, je možné ho účinne ochladiť o viac ako 10 °C. Adiabatické chladenie je 4x až 7x hospodárnejšie než bežná klimatizácia, a to pri nižších investičných nákladoch. Odparovacie chladenie ďalej dodáva 100 % čistý vonkajší vzduch, a tak zaisťuje vysokú kvalitu vzduchu. Z toho dôvodu je možné systémy CoolStream využívať na prívod vonkajšieho vzduchu v priebehu celého roka, pričom chladenie je aktivované iba v prípade potreby. V prípade požiadavky na celoročnú prevádzku je možné CoolStream doplniť o ohrev alebo cirkuláciu vzduchu.

Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie
Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie

Čím je vonkajší vzduch teplejší a suchší, tým efektívnejšie pracuje odparovacie chladenie

Čím je vonkajší vzduch teplejší a suchší, tým efektívnejšie pracuje odparovacie chladenie. Pokiaľ má vonkajší vzduch teplotu vyššiu ako 30 °C, je možné ho účinne ochladiť o viac ako 10 °C. Adiabatické chladenie je 4x až 7x hospodárnejšie než bežná klimatizácia, a to pri nižších investičných nákladoch. Odparovacie chladenie ďalej dodáva 100 % čistý vonkajší vzduch, a tak zaisťuje vysokú kvalitu vzduchu.

Z toho dôvodu je možné systémy CoolStream využívať na prívod vonkajšieho vzduchu v priebehu celého roka, pričom chladenie je aktivované iba v prípade potreby. V prípade požiadavky na celoročnú prevádzku je možné CoolStream doplniť o ohrev alebo cirkuláciu vzduchu.

Systém CoolStream S∙T∙A∙R

CoolStream S

CoolStream S

V režime vetrania dopravuje systém CoolStream S do miestností čerstvý vonkajší vzduch.  Počas teplých dní, keď nestačí obyčajné vetranie, je aktivované adiabatické chladenie.

Vzduch je ochladzovaný odparovaním vody.

CoolStream T

CoolStream T

CoolStream T zaisťuje podľa potreby vetranie a chladenie, a súčasne umožňuje využívať recirkuláciu. Ak je vonku chladnejšie a je potrebné zvýšiť teplotu privádzaného vzduchu, čerstvý vonkajší vzduch je zmiešaný s teplým obehovým vzduchom.

CoolStream A

CoolStream A

Filter (Außenluft)

CoolStream A sa skladá z troch modulov: adiabatického chladiaceho, zmiešavacieho a ventilátorového. Mieša teplý obehový vzduch rovnako ako CoolStream T alebo R.

Vzduch je v tomto prípade zmiešavaný priamo pod strechou haly s privádzaným vzduchom.

CoolStream R

CoolStream R

CoolStream R upravuje vzduch v miestnosti v priebehu celého roka: jediný systém zaisťuje vetranie, chladenie, vykurovanie, recirkuláciu a filtrovanie vzduchu.

CoolStream R je prvý vykurovací a chladiaci systém s adiabatickým chladením na svete, ktorý je možné umiestniť na strechu.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited