Systémy požiarnej ochrany Colt: vytvárame bezpečné prostredie

Systémy požiarnej ochrany Colt: vytvárame bezpečné prostredie

Využívame naše rozsiahle skúsenosti a znalosti technológií na navrhovanie systémových riešení odvodov tepla a splodín horenia pre Vaše budovy. Naše riešenia sú nákladovo vyvážené a veľmi účinné, nezávislé od veľkosti alebo zložitosti riešeného priestoru.

Dobre navrhnutý systém na odvod tepla a splodín horenia

Dobre navrhnutý systém odvodu tepla a splodín horenia zachraňuje v prípade požiaru ľudské životy a pomáha ochrániť hmotný majetok. Vďaka účinne navrhnutému systému odvodu tepla a splodín horenia:

 • bude zabezpečená priechodnosť únikových ciest a nebezpečné splodiny a dym budú eliminované,
 • bude zaistený bezproblémový zásah jednotiek HaZT,
 • bude zabránené ďalšiemu šíreniu požiaru a zmiernené riziko ďalších škôd,
 • bude ochránený hmotný majetok,
 • bude zabránené zničeniu budovy.

Zariadenia pre usmerňovanie pohybu tepla a splodín zahŕňajú:

 • Systémy odvodu tepla a splodín horenia. Či sú už založené na prirodzenom, alebo nútenom odvode, tieto systémy odvádzajú splodiny a teplo z budovy von. Odťahové ventilátory, dymotesné klapky, certifikované potrubie ZOTaSH, systémové rozvádzače či klapky pre prirodzený odvod sú často súčasťou týchto projektov.
 • Systémy na kontrolu šírenia splodín horenia. Tieto systémy zabraňujú dymu a teplu v šírení do iných častí budovy. Tieto systémy sú zaistené buď fyzickými zábranami (napr. dymovými zástenami, požiarnymi uzávermi...), alebo systémami využívajúcimi rozdiely tlakov (tzv. pretlakové systémy).
 • Systémy na odvetranie garáží. Všetky typy garáží a to ako nadzemné, tak aj podzemné potrebujú vhodný typ prevetrania v prípade denného vetrania, CO vetrania alebo odvodu tepla a splodín horenia. Spoločnosť Colt je odborníkom na všetky spôsoby vetrania garáží ako nadzemných, tak aj podzemných. Pre vetranie sa najčastejšie navrhujú zariadenia ako prívodné žalúzie či klapky, odťahové ventilátory, indukčné alebo impulzné prúdové ventilátory a samozrejme riadiaci systém spolupracujúci s MaR.

Prečo Colt?

Colt pre Vás zaistí kompletný servis od projektu, výroby, inštalácie až po uvedenie systému do prevádzky a jeho údržbu.

Každý typ budovy si vyžaduje individuálny prístup k projektu. Vďaka spolupráci s firmou Colt sa zbavíte starostí nielen v každej fáze projektu, ale tiež počas doby životnosti celého zariadenia. Naši odborníci rozumejú projektovej práci a dokážu čeliť architektonickým výzvam, ktoré prinášajú rôzne typy budov.

Na Colt sa môžete spoľahnúť:

 • Riešime celok: vďaka znalostiam aerodynamických podmienok vo vnútri budov a dostupných technológií.
 • Navrhujeme nákladovo vyvážené systémy, ktoré sú zmysluplné a zodpovedajú nielen Vašim požiadavkám, ale tiež technickým normám a predpisom. Projektové riešenie navrhujeme s pomocou softvéru CAD a CFD. Viac o projektovej podpore čítajte  tu.
 • Ponúkame znalosti miestnych predpisov, technických noriem a štandardov. Naše znalosti a skúsenosti nám umožňujú navrhovať také systémy odvodu tepla a splodín horenia, ktoré spĺňajú tak bezpečnostné požiadavky, ako aj požiadavky architektov.
 • Naše produkty prispôsobíme i individuálnym požiadavkám projektu a pokiaľ je to nutné, otestujeme ich v našom stredisku pre výskum a vývoj.
 • Dodávame vlastné vysoko kvalitné produkty, ktoré sú vyrábané v súlade s najprísnejšími požiadavkami na kvalitu a testované nezávislým testovacím strediskom podľa najprísnejších technických noriem.
 • Nainštalujeme a uvedieme do prevádzky kompletný systém. Naše skúsené, profesionálne projektové tímy sa postarajú o všetko.
 • Zaisťujeme servis a údržbu Vášho systému, aby sme sa uistili, že Váš systém pracuje bezporuchovo počas celej doby jeho životnosti.

So systémami Colt ste v najlepších rukách

Od roku 1950 sme priekopníkmi v oblasti odvodu tepla a splodín horenia. Našim úsilím neustále prispievame k vedeckému poznaniu, prehlbovaniu a zdokonaľovaniu znalostí o správaní sa ohňa a dymu pri požiari. Naše rozsiahle skúsenosti využívame na to, aby sme neustále vyvíjali také riešenia, ktoré presne spĺňajú požiadavky klientov. Počas  rokov sme zrealizovali rady projektov, ktoré sú dôkazom našej odbornosti a profesionality. Viac o našich projektoch sa dočítate tu.

„Dym je najnebezpečnejšia zložka ohňa. Požiar môže zachvátiť oblasť s rozlohou 10 000 m² počas 5 minút. Po 5 nadýchnutiach stráca človek vedomie. Účinné odvetranie dymu zachraňuje ľudské životy."

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited