CoolStream - systém adiabatického chladenia

CoolStream je ekonomicky úsporný systém na zaistenie chladenia a klimatizáciu najmä veľkých priemyselných a obchodných objektov, testované pre hygienickú prevádzku a certifikované podľa VDI 6022.

CoolStream

Výhody systému adiabatického chladenia

• Adiabatické chladenie a až 90% účinnosťou.
• Nízke náklady na prevádzku a údržbu.
• Jednoduchá a spoľahlivá technológia.
• Dvojotáčkové motory alebo plynulé riadenie otáčok motora.
• Veľmi tichá prevádzka.
• Vysoká kvalita vzduchu: pracuje so 100% vonkajšieho vzduchu.
• Šetrné k životnému prostrediu.
• Bez použitia umělých chladív.
• Integrovaný systém kontroly kvality vody, hygienický certifikát dle VDI 6022.

Špecifikácia zariadení

CoolStream je vhodným zariadením pre chladenie priemyselných objektov, napr. v priemysle pre spracovanie plastov, kovov, v sklárskom a potravinárskom priemysle, používa sap re chladenie v skladových halách, gastronomických zariadeniach, nákupných centrách a zábavných centrách, výstavných halách, obchodech apod.

CoolStream sa teší veľkej obľube u správcov a vlastníkov budov vďaka nízkym zriaďovacím a prevádzkovým nákladom a minimálnym nákladom na údržbu.

Ako systém adiabatického chladenia CoolStream funguje

Teplý a suchý vonkajší vzduch je vháňaný cez vlhčiace médium a tým dochádza k jeho ochladzovaniu. Čím teplejší je privádzaný vzduch, tým je chladenie efektívnejšie.

Účinné a ekonomické chladenie

Pri teplote nad 30°C je možné ochladiť vzduch o min. 10°C. Tento spôsob chladenia je 4-7x prevádzkovo účinejší a úspornejší než bežné systémy pri nižších investičných nákladoch.

Chladenie a vetranie v jednom systéme

Systém pracujem so 100% čerstvého vonkajšieho vzduchu a udržuje tak vysokú kvalitu vnútorného prostredia. Chladenie je aktivované vo chvíli, kedy vnútorná teplota prekročí predom nastavenú hodnotu. Teplý vzduch je odvádzaný z horných vrstiev ventilačným zariadením pre prirodzené vetranie a tým je udržiavaná příjemná teplota vo vnútri budovy.

Zvýšte efektivitu vetrania pomocou zariadenia CoolStream

Zariadenie CoolStream je efektívne najmä pre chladenie veľkých priestorov, kde samotné vetranie nie je chopné zaistiť príjemnú klímu a je vhodné pre zvýšenie efektivity ostatného systému vetrania.

Energetická úspornosť

Zariadenie CoolStream spotrebováva iba asi 1kW a 50l vody na 10,000m3/h privádzaného vzduchu, v závislosti na zvolenje konfigurácii. Spotrebu energie je možné ďalej znížiť pomocou EC ventilátorov.

Celoročná prevádzka

Spoločnosť Colt ponúka variant zariadenia CoolStream "All Seasons", ktoré je schopné zaistiť výmenu vzduchu a chladenie po celý rok.

Bezpečné a šetrné k životnému prostrediu

Ovládanie zariadenia CoolStream je navrhnuté tak, aby zaistilo cirkuláciu vody při správnej teplote. Zariadenie je vo vnútri kompletne zatemnené, čím si obehová voda zachováva nízku teplotu a vysokú kvalitu. Automaticky, na základe sledovania kvality vody, prebieha pravidelná výmena vody a preplachovanie zásobnej vane.

Systém CoolStream pracuje iba s vodou a nevyžaduje použitie umelých chladív.

Chladenie "na mieru"

Kvôli navrhnutiu systému CoolStream podľa poažiadaviek konkrétneho projektu kontaktujte prosím spoločnosť Colt.

Prejsť na web odkázaný systému CoolStream

Varianty produktu:   CoolStream N   CoolStream R   CoolStream S

V súlade s ErP
ErP
Všetky zariadenia CoolStream S.T.A.R. sú v súlade s nariadením Európskej únie EÚ 1253/2014 a direktívou ErP 200/125 / EC.
Súvisiace informácie

Coolstream.cz 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited