Adiabatické chladenie Colt CoolStream R

CoolStream R je systém prirodzeného chladenia a vetrania, ktorý funguje podľa princípu adiabatického odparovania. Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu ku klasickej klimatizácii, predovšetkým v priemyselných objektoch a objektoch s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom na ich veľkosť.

Adiabatické chladenie - Colt CoolStream R
 • Chladenie
  Chladenie
 • Vetranie
  Vetranie
  (vonkajší vzduch)

 • Vetranie 
  (zmiešaný vzduch)
 • Recirkulace tepla
  Recirkulácia tepla
 • Vytápění
  Ohrev
 • Regulácia
  Regulácia
  odvádzaného
  vzduchu
 • Filtrácia
  Filtrácia
  (vonkajší vzduch)
 • Filtr (smíšený vzduch)
  Filtrácia
  (zmiešaný vzduch)

CoolStream R upravuje vzduch v miestnosti v priebehu celého roka: jediný systém zaisťuje vetranie, chladenie, vytápanie, re-cirkuláciu aj filtrovanie vzduchu. R ako Roof (strecha): CoolStream R je prvý vykurovací a chladiaci systém s adiabatickým chladením na svete, ktorý je možné umiestniť strechu. Tým sa ušetrí veľa miesta v budove. CoolStream R je vhodný pre väčšie priemyselné a komerčné objekty. Môže byť vybavený filtrami rôznych tried a ohrievačom (teplovodným, plynovým alebo elektrickým) s rôznymi výkonmi.

 

CoolStream R s plynovým ohrievačom
CoolStream R s plynovým ohrievačom
CoolStream R - jednotlivé komponenty
CoolStream R - jednotlivé komponenty

 

Vlastnosti systému

 • V lete nasávajú energeticky úsporné EC ventilátory až 20 000 m3/h teplého vonkajšieho vzduchu a dopravujú ho do adiabatickej chladiacej jednotky. Vzduch je adiabaticky ochladzovaný, filtrovaný a rozvádzaný do vnútra budovy. Ohriaty vzduch je opäť odvádzaný von zariadením pre prirodzený odvod vzduchu.

 • Na jar a na jeseň je využívaná recirkulácia: Vonkajší vzduch je miešaný s teplým vzduchom z miestností. Zmiešaný vzduch, ktorý má príjemnú teplotu, je filtrovaný a dopravovaný do miestnosti. Celkové množstvo vonkajšieho vzduchu je podľa potreby znížené, čím je dosiahnutá podstatná úspora nákladov na vykurovanie.

 • V zime je používaný ohrievač vzduchu. Podiel vonkajšieho vzduchu je znížený na minimálnu hodnotu z dôvodov úspory energie potrebnej na ohrev. Zmes cirkulujúceho a vonkajšieho vzduchu je opäť filtrovaná a dopravovaná ventilátormi k ohrievaču. Zmiešaný vzduch, ohriaty na príjemnú teplotu, je rozvádzaný vo vnútri budovy a ohrieva vnútorné priestory.

 

Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited