FM-1- automatický požiarny uzáver

FM1 je elektronicky ovladaný požiarny uzáver, ktorý izoluje priestor, v ktorom sa vyskytne požiar a tým zabráni šíreniu ohňa z jednej oblasti do druhej. FM1 je v súlade s 1634-1 a SS 489: 2001. FM požiarny uzáver je vhodný pre většinu priemyselných
a komerčních budov, je nenápadný a aktivuje sa jedine v prípade potřeby.

Výhody:

 • Vysoký výkon - FM-1 automatický požiarny uzáver je testovaný podl'a EN 1634-1 a ďalej je klasifikovaný podl'a E60-C, E120-C alebo E180-C v súlade s normou EN 13501-2: 2007, čím splňa požiadavku 60, 120 alebo 180 minút.
 • FM-1 automatický požiarny uzáver úspešne prešiel zaťažením v dlhodobom teste výkonu (10 000 cyklov) v súlade
  s normou DIN 4102 - 18.
 • Verzia E120-C a E180-C majú tiež triedu EW 30 v súlade s EN 13501-2, ktorá poukazuje, že materiál, z kterého je zástena vyrobená odráža iba obmedzené množstvo tepla.
 • Široká škála možností – FM1 môže byť prispôsobený vätšine obmedzení a podľa typu projektu.
 • Jednoduchá inštalácia – dodáva sa v modulárnej forme a ako taký sa ľahko inštaluje.
 • Konfigurácia a veľkosť – FM1 je k dispozícii buď jako samostatná jednotka, alebo jako zdvojená horizontálna alebo zdvojená zvislá jednotka pre kontinuálny priebeh, s prekrývajúcou sa textíliou pre vytvorenie kompaktnej bariéry.
 • Požiarne uzávery majú štandardné rozmery od 1000mm do 5000mm s hĺbkou spustenia od 500mm do 5000mm. Pokiaľ je požadovaný uzáver vyšších rozmerov, dosiahne sa to tak, že sa inštaluje buď dvojitá horizontálna alebo dvojitá vertikálna jednotka. 
 • Dvojité horizontálne alebo dvojité vertikálne jednotky sú neobmedzené diaľky s hĺbkou spustenia od 500mm do 6000mm za predpokladu, že sa závesy prekrývajú.
 • Uzáver je spustený dole pôsobením gravitácie, riadeným spôsobom na predom stanovenú úroveň a to buď na základe prijatia signálu, alebo straty výkonu.
 • Certifikovaný systém bočných vodiacich líšt zaisťuje tesné spojenie medzi uzáverom a stenou budovy pre to, aby sa predišlo pôsobením vlyvom zmien tlakov při požiari.
 • Spodná lišta je skonštruovaná tak, aby bolo zaistené utesnenie aj při nerovnom povrchu podlahy. Systém je vybavený tiež dilatačními špárami.
 • Možnou ďalšou variantou je tzv. “komerčná lišta”, ktorá je takmer neviditel'ná, pokial' je v zrolovanej polohe.  Pre jej správnu funkčnosť je však potrebné uistiť sa, že podlaha, ku ktorej sa má uzáver pril'núť, je dokonale rovná.
 • Ovládací systém – FM1 môže byť nainštalovaný ako integrovaná súčasť protipožiarného systému, s nudzovým pohonom a môže byť tiež prepojený ces rozhranie priamo s protipožiarnym ovládacím panelom.
 • Systém je plne chránený proti zlyhaniu, takže nie je potrebné inštalovať požiaru odlnú kabeláž. Spustenie uzáveru je
  v prípade dočasného prerušenia napájania načasovaného s 30 minútovým omeškaním. Pokial' nedôjde k obnoveniu napájania, uzáver sa spustí dole do východzej polohy, po uplynutí časového oneskorenia.

Projektová podpora

Radi Vám poskytneme projektové služby a špeciálne služby pre-order. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií týkajúcich sa používania, špecifikácie, inštalácie a servisu požiarnych uzáverov FM1.

Súvisiace informácie
Podobné produkty
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited