Colt služby pre prvotriedne Colt podmienky

Poskytujeme podporu architektom, konzultantom, developerom, stavebným a kontraktačným firmám počas procesu prípravy projektu nových stavieb alebo rekonštruovaných objektov.

Akonáhle je budova dokončená a systém nainštalovaný, Colt pokračuje v servise. Vďaka pravidelným programom údržby a priebežným preškoľovaniam pracovníkov obsluhy zaisťuje, že systém pracuje s najvyššou možnou účinnosťou.

 

Servis a údržba

Servisní programy a plány údržby na míru

Projektová podpora

Projektová podpora

Semináre

Semináre a webináre
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited