Jetstream axiálny impulzný ventilátor

Colt Jetstream je impulzný ventilátor nízkeho profilu s vysokým prietokom určený na riadenie pohybu vzduchu v garážach. Jetstream usmerňuje znečistený vzduch a dym smerom von z garáže a obslužných priestorov (rampy atď.).

Jetstream na odvetranie parkovísk Jetstream na odvetranie parkovísk

Jetstream je ventilátor určený na odvetranie garáží a iných obslužných priestorov, kde znižuje hladinu znečisteného vzduchu a pomáha s odvetraním dymu v prípade požiaru.

Systémy na odvetranie parkovísk používajú rovnakú technológiu, ktorá sa používajú na odvetranie tunelov, aby bolo eliminované budovanie nákladného a rozmerovo objemného vedenia vzduchotechniky. Tieto systémy môžu ušetriť miesto, znížiť prevádzkové a montážne náklady a v priestore garáží vytvoriť vzdušnejšie a priestornejšie prostredie.

Výhody:

  • Široká škála aplikácií – na výber sú modely buď jednosmerné alebo reverzibilné. Podľa typu aplikácie môžu pracovať buď v dvojrýchlostnom režime alebo v režime s premennou rýchlosťou prevádzky. Pri použití verzie s premennou rýchlosťou prevádzky sa množstvo spotrebovávanej elektrickej energie znižuje.
  • Certifikovaná kvalita - Jetstream bol dôkladne testovaný a certifikovaný podľa EN 12101-3 v akreditovaných skúšobniach laboratóriách tretích strán a nesie označenie CE. Všetky verzie ventilátora Jetstream plne vyhovujú klasifikácii F300 (teplota/čas) podľa  EN 12101-3 (300 °C nepretržitá prevádzka počas doby jednej hodiny). Skúšobné certifikáty sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Odolná konštrukcia – telo ventilátora Jetstream je vyrobené zo žiarovo pozinkovaného materiálu, s možnosťou povrchovej úpravy polyesterovou práškovou farbou v akomkoľvek odtieni RAL.
  • Nízke nároky na údržbu - ďalšia výhoda spočíva v tom, že odpadá akékoľvek čistenie vzduchovodu.
  • Projekty – nakoľko je každý garážový priestor iný, vypracujeme pre Vás taký návrh, ktorý bude presne vyhovovať požiadavkám Vášho projektu.
  • Všeobecne platí, že pre hygienické odvetranie sú hladiny oxidu uhoľnatého CO v garáži monitorované systémom a ako náhle ich úroveň presiahne limitné hodnoty, spustia sa samočinne jednotlivé stupne odvetrania.
  • V prípade požiaru a po obdŕžaní signálu z požiarneho detektora sa spustí systém na vyšší stupeň odvetrania.
  • Systémy Colt na odvetranie garáží môžu byť navrhnuté tak, aby boli v prípade potreby splnená požadovaná úroveň hluku.

Projektová podpora

Radi Vám poskytneme projektové služby a podporu. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií týkajúcich sa používania, špecifikácie, inštalácie a servisu zariadení Jetstream.

Produktový list
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited