Adiabatické chladenie Colt CoolStream S

CoolStream S je systém prirodzeného chladenia a vetrania, ktorý funguje podľa princípu adiabatického odparovania. Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie, predovšetkým v priemyselných objektoch a objektoch s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom na ich veľkosť.

Adiabatické chladenie - Colt CoolStream S
 • Chladenie
  Chladenie
 • Vetranie
  Vetranie (vonkajší vzduch)
 • Regulácia
  Regulácia odvádzaného vzduchu
 • Filtrácia
  Filtrácia (vonkajší vzduch)

Komfortné pracovné prostredie podľa adiabatického chladenia

V režime vetrania dopravuje systém do miestnosti čerstvý vonkajší vzduch. Počas teplých dní, keď nepostačuje obyčajné vetranie, je aktivované adiabatické chladenie. Vzduch je ochladzovaný odparovaním vody. Systém využíva bežnú pitnú vodu. Voda je pravidelne menená, aby nedochádzalo k tvorbe vápenných usadenín. Výmena vody prebieha priebežne, pričom je zaistený plný chladiaci výkon. Vysokoúčinné desorpčné médium s hrúbkou 150 mm zaisťuje zvlhčovaciu účinnosť až 90 %. Na konci každého dňa je voda zo zariadenia automaticky vypustená a desorpčné médium je vysušené. Tým je zaručená veľmi čistá a hygienická prevádzka.

Systém CoolStream S je ponúkaný v ôsmich veľkostiach. Systém môže byť vybavený štyrmi axiálnymi alebo radiálnymi ventilátormi, ktoré umožňujú splniť všetky požiadavky od vysokého výkonu po úplne tichú prevádzku. Pre každý projekt je tak možné nájsť vhodné zariadenie. Pokiaľ by však došlo k zmene návrhových podmienok, zariadenie sa vďaka variabilnému výkonu automaticky prispôsobí.

Systém CoolStream S je k dispozícii aj vo variante bez ventilátora (označuje sa ako CoolStream V). Tento systém sa používa v prípade, keď je nutné adiabatické chladenie doplniť k existujúcej VZT jednotke. Výhodou CoolStream V je veľmi ľahká a rýchla inštalácia.

CoolStream S so spodným výstupom vzduchu nainštalovanými na strechu objektu
CoolStream S so spodným výstupom vzduchu nainštalovanými na strechu objektu
CoolStream S s horným výstupom vzduchu nainštalovaný vedľa objektu
CoolStream S s horným výstupom vzduchu nainštalovaný vedľa objektu
CoolStream V s horným výstupom vzduchu pripojený k VZT jednotke
CoolStream V s horným výstupom vzduchu pripojený k VZT jednotke
CooCoolStream V s bočným výstupom vzduchu pripojený k VZT jednotke
CoolStream V s bočným výstupom vzduchu pripojený k VZT jednotke

Vlastnosti systému

Systém sa skladá z hliníkovej skrine odolnej proti korózii a vane na vodu, ktorá je vybavená ochranným povlakom. Všetok spojovací materiál je vyrobený z hliníka/V2A.

 • Najvyšší stupeň hygieny: vodné hospodárstvo, privádzaný vzduch bez vodných kvapiek a spoľahlivá prevádzka zaručuje splnenie VDI 6022 („Hygienické požiadavky na vzduchotechnické zariadenia“).
 • Voliteľne vstavaná uzatváracia klapka zabraňuje samovoľnému prúdeniu chladného vzduchu do miestnosti.
 • CoolStream S v najmenšom prevedení s prevádzkovou hmotnosťou len 230 kg je možné ľahko inštalovať na každú strechu.
 • Chladenie odparovaním je 4- až 7-krát lacnejšie ako konvenčné systémy.
 • Nízke obstarávacie, prevádzkové a servisné náklady, typicky 1 kW elektrickej energie a 50 litrov vody na 10 000 m3/h chladeného vonkajšieho vzduchu. Vysoký výkon adiabatického chladenia, účinnosť až 90 %.
 • Plne automatické digitálne ovládanie s dotykovým displejom, s funkciou Master / Slave až pre 16 zariadení, ľahko použiteľné diaľkové ovládanie a pripojenie k externým riadiacim systémom.
Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited