Proteus PR 100 polohovateľný slnolam

Proteus PR 100 je slnolam mechanicky polohovateľných lamiel, s ktorým je možné dosiahnuť dodatočnú kontrolu a flexibilitu, nad rámec napevno nainštalovaných slnolamov. Je založený na fixnom slnolame Proteus PR.

Proteus PR je slnolam s lamelami vyrobenými z extrudovaného hliníka, konfiguráciou rozstupu 100 mm, ktorý je určený na zatienenie a ventiláciu. Hliníkové lamely sa často používajú na ventiláciu továrenských miestností alebo tam, kde je potrebné zatieniť celú výrobnú budovu.

Proteus ponúka dobrý pomer medzi ochranou pred dažďovou vodu, keď sú lamely zatvorené a aerodynamickou účinnosťou, keď sú lamely otvorené.

Proteus je možné nakonfigurovať tak, aby vyhovel unikátnym požiadavkám vášho projektu. K dispozícii je tiež verzia s fixnými lamelami.

Výhody

  • Kontrolovaná ventilácia.
  • So slnolamom Proteus je možné dosiahnuť dodatočnej kontroly a flexibility, nad rámec na pevno nainštalovaných slnolamov. K dispozícii je s manuálnym, elektrickým alebo pneumatickým pohonom.
  • Znížené prevádzkové náklady – je vysoko aerodynamicky účinný.
  • Zvýšený výkon – aerodynamicky účinný a je vysoko odolný proti účinkom dažďovej vody.
  • Overená kvalita  – je testovaný v súlade s EN13030:2001.
  • Ľahká inštalácia – na dodanie na miesto inštalácie buď čiastočne skompletizovaný alebo rozložený.
  • Široká ponuka – k dispozícii v širokej ponuke konfigurácií a povrchových úprav, ktoré vyhovejú požiadavkám takmer akéhokoľvek projektu.
  • Príslušenstvo – na vyžiadanie je široká ponuka príslušenstva, ako napr. skosené rohy, špeciálne tvary alebo žalúziové dvere. V prípade požiadavky na odhlučnenie je možné inštalovať v kombinácii s akusticky tesniacim panelom.

Projektová podpora

Radi Vám poskytneme projektové služby a špeciálnu službu pre-order. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií týkajúcich sa používania, špecifikácie, inštalácie a servisu systému Proteus PR 100.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited