Zvlhčovanie vzduchu so systémami Colt – priemyselné zvlhčovanie vzduchu, zvlhčovače

Vlhkosť môže ovplyvniť ako výrobné procesy, tak i výsledné produkty a ich hodnotu. V niektorých priemyselných odvetviach sú jasne definované potrebné štandardy pre vlhkosť vzduchu, ktoré môžu byť dosiahnuté optimálnym zvlhčovaním vzduchu priemyselnými zvlhčovačmi.

Zvlhčovanie vzduchu so systémami Colt
Zvlhčování vzduchu se systémy Colt

Výhody priemyselného zvlhčovania vzduchu:

 • definovaná vlhkosť vzduchu,
 • kvalitné výrobné prostredie,
 • vyššia výrobná rýchlosť,
 • bezpečné výrobné procesy,
 • vysoko kvalitný výstup,
 • menej výrobných chýb,
 • chladenie vzduchu šetrné k životnému prostrediu.

Systém zvlhčovania vzduchu

Na báze nízkotlakového odparovacieho zvlhčovania vzduchu studenou vodou alebo vysokotlakového systému zvlhčovania vzduchu spoločnosť Colt zaisťuje kvalitné a osvedčené zariadenie pre zvlhčovanie vzduchu s maximálnym výkonom.

Priemyselné zvlhčovanie vzduchu

Úsporná a spoľahlivá prevádzka zaručuje požadovanú hodnotu vlhkosti vzduchu, okrem toho v budovách tlačiarní, papierní, spracovaní plastov, sklární, elektrického a elektronického, textilného a potravinárskeho priemyslu.

Systémy pre zvlhčovanie vzduchu spoločnosti Colt zaisťujú bezpečné výrobné postupy, ochranu majetku a zabraňujú problémom spôsobeným nevhodnou úrovňou vlhkosti vzduchu, ako napr. statická elektrina, prašnosť, kontrakcia a deformácia materiálu, plesne, huby atď.

Zvlhčovanie vzduchu so systémami Colt
Colt Cumulus - průmyslový zvlhčovací systém v provozu

Na prvý pohľad viditeľné výhody chladiacich systémov Colt:

 • definovaná vlhkosť vzduchu,
 • produktívne klimatické podmienky,
 • vyššia výrobná rýchlosť,
 • bezpečné výrobné procesy,
 • vysoko kvalitný výstup,
 • menej výrobných chýb,
 • väčší zisk,
 • ochrana majetku.
 • žiadna statická elektřina,
 • menej prachu,
 • žiadna kontrakcia a deformácia materiálu,
 • žiadne spóry hub a plesní,
 • príjemná vnútorná klíma,
 • menej zdravotných problémov,
 • chladenie vzduchu šetrné k životnému prostrediu,
 • energetická úspornosť,
 • nízke inštalačné a prevádzkové náklady.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited