Čo je potrebné zvážiť pri návrhu systému solárneho zatienenia?

Prechod k projektom na princípe udržateľnosti je poznateľný najmä  zo strany majiteľov budov a/alebo ich potenciálnych nájomcov. Pri zvažovaní rôznych alternatív a porovnaní rôznych riešení dospejú majitelia budov s našimi projektantmi k názoru, že systém solárneho zatienenia je ideálnym riešením pre ich „zelenú“ budovu. Systém slnolamov môže významne znížiť nároky na klimatizáciu, ktorá je zaťažovaná slnečnými lúčmi prenikajúcimi oknami do budovy. V skutočnosti sú slnolamy, podľa noriem v niektorých krajinách, už povinnou súčasťou exteriéru budov.

Okrem úspor elektrickej energie vyplývajúcich zo znížených nákladov na prevádzku klimatizácie, poskytujú slnolamy tiež primerané množstvo denného svetla, menej oslnenia a dotvárajú architektonicky hodnotný vzhľad budovy. Slnolamy zabraňujú určitému množstvu slnečného žiarenia, ktoré by inak preniklo do budovy. Sú navrhnuté tak, aby využívali denné svetlo v maximálnej možnej miere a zároveň znižovali tepelné hodnoty a oslnenie. Ponúkame širokú škálu slnolamov - od napevno nainštalovaných, vyrobených z hliníka až po plne automatické slnolamy s fotovoltaickými článkami.

Solárna geometria

Slnko vychádza na východe a zapadá na západe. Po oblohe kopíruje oblúkovitú trajektóriu a svoj vrchol dosahuje na severnej oblohe (počas polovice kalendárneho roka) alebo na južnej oblohe. 

Dôležitou súčasťou procesu návrhu projektu je fakt, aby bola budova chránená pred priamymi slnečnými lúčmi, pokiaľ možno čo najdlhšie počas celého dňa a tiež počas celého roka. Zároveň je potreba zaistiť rovnováhu medzi zatienením a prestupom požadovaného denného svetla do budovy.

Východne alebo západne orientované fasády

Väčšina fasád, ktoré sú orientované na východ alebo na západ, spravidla nevyhovujú zatieneniu fixnými lamelami, pretože pozícia slnka na oblohe je nízko. Slnečné lúče môžu preniknúť priamo pod väčšinu horizontálne orientovaných lamiel, ako môžete vidieť na ilustrácii nižšie.

Na prekonanie tohto problému sa používajú polohovateľné slnečné lamely.

Polohovateľné lamely, na rozdiel od fixných, môžu byť umiestené vertikálne na plochu okna, a pritom optimalizovať zatienenie i viditeľnosť vďaka vlastnému riadiacemu systému, ktorý zaistí optimálne natočenie lamiel vzhľadom k polohe slnka.

Ovládateľné fasádne systémy umožňujú klíme vo vnútri budovy prispôsobiť sa zmenám počasia a momentálnej polohe slnka na oblohe tak, aby bolo prúdenie tepla po plášti budovy a prestup svetla plášťom optimalizované. Táto optimalizácia má za následok zníženie zaťaženia teplom a zníženie oslnenia a súčasne využitie denného svetla. Tým dosiahneme nižšie náklady na elektrickú energiu a celkovo nižšie prevádzkové náklady. 

Ovládateľné fasádne systémy znižujú pravdepodobnosť nadmerného zatienenia alebo naopak nedostatočného zatienenia budovy optimálnym nastavením lamiel v každej dennej době.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited