Acoustic Louvre

Výstupy z výrobných hál, chladiace veže, rozvodne, atď.  - to všetko sú obvyklé miesta, ktoré produkujú zvýšenú hladinu hluku, ktorý môže prekračovať existujúce alebo požadované úrovne hluku v danej vzdialenosti od výrobnej haly.

Colt ponúka niekoľko proti hlukových panelov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú v rade Universal Louvre a ktorá vyhovie tým najprísnejším kritériám. Pokiaľ sa požadovaná úroveň ochrany nedosiahne jedným typom zariadení, je možné skombinovať viac zariadení tlmiacich zvuk dohromady. Ako alternatívu na zníženie hladiny zvuku je možné tiež inštalovať tlmiče.

Pre čo najekonomickejšie riešenie je potrebné myslieť na zariadenie na redukciu hluku už v počiatočnej fáze projektu. Retrofity môžu byť podstatne nákladnejšie. Pokiaľ hľadáte vhodné riešenie, kontaktujte nás, prosím.

Štandardné produkty

Existujú dva štandardné produkty v rade Acoustic Louvre:

  • Typ R - optimálna protihluková ochrana s normálnym razom tlaku.
  • Type LP - normálna protihluková ochrana s minimálnym razom tlaku.

Vonkajší kryt je vyrobený z 1,2mm silného oceľového plechu. Protihlukové lamely sú vyrobené z 0,7mm silného galvanizovaného perforovaného oceľového plechu na vnútornej strane a z 0,7mm galvanizovaného oceľového plechu na vnútornej strane.

Výplň je z organickej minerálnej vlny alebo skleneného vlákna s hustotou 47kg/m³.

Protihlukové panely so šírkou nad 1 220 mm a/alebo výškou 3 660 mm sú obvykle dodávané k na miesto inštalácie ako dva alebo tri kusy na skompletizovanie.

Projektová podpora 

Radi Vám poskytneme projektové služby a špeciálnu službu pre-order. Kontaktujte nás, prosím, pre viac informácií týkajúcich sa používania, špecifikácie, inštalácie a servisu zariadenia Acoustic Louvre.

Súvisiace informácie
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited