#FreshFactory = komfort + produktivita + úspora nákladov

Colt predstavuje #FreshFactory – koncept pracovnej klímy v továrňach a výrobných halách. Koncept, ktorý vedie k čistému vzduchu, dostatočnému osvetleniu a príjemnej teplote prostredia. Výhody sú jasné: menej absencií, vyššia kvalita, produktivita i výkonnosť. A predovšetkým: väčšia spokojnosť s prácou, príjemné a atraktívne pracovné prostredie, lepšie podmienky pre chod podniku.

75% menej el. energie

80% menej emisií CO2

45% nižšie investičné náklady

Všetky technológie, ktoré Colt používa, sú vysoko energeticky účinné. V porovnaní s konvenčným systémom vetrania spotrebuje adiabatické chladenie o 75% menej energie a produkuje o 80% menej  emisií CO2. Prvotné investície sú navyše o 45% nižšie. Čo sa nás týka, zdravá klíma ide ruka v ruke s nižšími celkovými nákladmi. O výhodách vyššej produktivity práce nehovoriac. A to je tiež to, čo máme na mysli, keď hovoríme o zdravom pracovnom prostredí.

V  továrni s konceptom  #FreshFactory  sa klíma neustále prispôsobuje podmienkam vo vnútri a počasiu vonku. Znečistený vzduch je odvádzaný alebo filtrovaný a znovu privádzaný  do haly. V prípade potreby je vzduch systémom zmiešavaný s čerstvým vzduchom. Týmto spôsobom vo všetkých ročných obdobiach prúdi do miestnosti čistý vzduch konštantnej teploty a nedochádza tak k podtlaku alebo prievanu.

Nový koncept pracovnej klímy v továrňach a výrobných halách

Koncept #FreshFactory nemá podobu jedného, univerzálneho riešenia. Takéto riešenie ani nie je možné, pretože každá továrenská alebo výrobná hala má inú klímu. A to je tiež dôvodom, prečo každý náš projekt začína presným meraním podmienok priamo u vás vo výrobe, analýzou údajov a vyhodnotením najlepšieho riešenia. Na základe týchto informácií potom vieme, aké riešenie a aká kombinácia zariadení sú vo vašom prípade potrebné.

Riešenie pre lepšiu klímu v továrňach a výrobných halách

V mnohých továrňach a výrobných halách sú pracovné podmienky stále nedostatočné. Je tam príliš chladno alebo príliš teplo. Kvôli bežiacim strojom a vysokým vonkajším teplotám tu sú nepríjemné podmienky, napr. prievan vznikajúci pri zváraní alebo olejové výpary vo vzduchu. Výsledok? Nespokojní zamestnanci, vyššia absencia v dôsledku chorôb, horšie pracovné výsledky alebo zlý image zamestnávateľa. To všetko sa dá vylepšiť.

Prieskumy ukazujú, že priemerná teplota presahujúca 20 °C vedie k zníženiu produktivity práce o 4%.

Vysoká návratnosť investícií a nízke prevádzkové náklady

Všetky technológie, ktoré Colt používa, sú vysoko energeticky účinné. V porovnaní s konvenčným systémom vetrania spotrebuje adiabatické chladenie o 75% menej energie a produkuje o 80% menej  emisií CO2. Prvotné investície sú navyše o 45% nižšie. Čo sa nás týka, zdravá klíma ide ruka v ruke s nižšími celkovými nákladmi. O výhodách vyššej produktivity práce nehovoriac. A to je tiež to, čo máme na mysli, keď hovoríme o zdravom pracovnom prostredí.

V  továrni s konceptom  #FreshFactory  sa klíma neustále prispôsobuje podmienkam vo vnútri a počasiu vonku. Znečistený vzduch je odvádzaný alebo filtrovaný a znovu privádzaný  do haly. V prípade potreby je vzduch systémom zmiešavaný s čerstvým vzduchom. Týmto spôsobom vo všetkých ročných obdobiach prúdi do miestnosti čistý vzduch konštantnej teploty a nedochádza tak k podtlaku alebo prievanu.

Nastal čas na #FreshFactory

  • vyššia produktivita (5 až 15% podľa World Green Building Council) a menej chýb,
  • menej nehôd a menej absencie na pracovisku (asi 2%),
  • relatívne nízke investičné náklady a vysoká návratnosť,
  • zníženie spotreby el. energie a celkových nákladov,
  • atraktívne prostredie pre zamestnancov,
  • záruka kontinuity vášho podnikania.

Súbor 5 kritérií, ktoré definujú dobrú klímu

Súvisiace informácie

cool-stream.sk 

Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited