Slnolamy a fasádne systémy Colt: naše systémy dotvárajú architektonickú podobu budov a významne znižujú spotrebu elektrickej energie

Solarfin

Naše slnolamy, fasádne systémy a systémy na optimalizáciu denného svetla poskytujú požadovanú kvalitu denného svetla bez oslnenia s cieľom zlepšenia podmienok vo vnútri budovy a zníženie nákladov  elektrickej energie.

Výhody slnolamov a fasádnych systémov

Slnolamy a fasádne systémy odstraňujú nadbytočné oslnenie a optimalizujú teplotu v miestnosti počas letných mesiacov. V teplejších mesiacoch je vnútorné prostredie budovy chránené pred nadbytočným teplom regulovateľnými, teplo odrážajúcimi
lamelami, ktorých nastavenie je možné orientovať v závislosti od pozície slnka. Slnečné žiarenie je lamelami čiastočne pohltené a čiastočne odrazené, čím sa spríjemňuje teplota vo vnútri budovy.

 • Optimálny výkon vďaka zníženiu tepelných ziskov a súčasne dobrá úroveň denného svetla.
 • Zníženie nárokov na klimatizáciu v budove počas leta.
 • Významný, architektonicky hodnotný prvok.

Prečo práve Colt?

Aby sme dosiahli požadovaný výkon a súčasne estetické požiadavky na vzhľad budovy, musíme sa starostlivo venovať výberu najvhodnejšieho systému solárneho zatienenia.

Špecialisti spoločnosti Colt spolupracujú s projektantmi, vykonávajú nevyhnutne výpočty a modeláciu na dosiahnutie návrhu riešenia, ktoré spĺňa všetky očakávania a súčasne je architektonicky hodnotné.

Colt ponúka systémy, ktoré sa skladajú z fixných alebo horizontálne či vertikálne nastaviteľných lamiel vyrobených obvykle z materiálov ako sú hliník, sklo alebo textilné vlákna.

Colt ponúka kompletný balíček riešení vrátane návrhu, výroby, inštalácie, uvedenia do prevádzky a údržby.

Na Colt sa môžete spoľahnúť:

 • máme kompletný pohľad na problematiku zatienenia,
 • poznáme správanie sa klímy vo vnútri budovy a disponujeme rozsiahlymi technologickými znalosťami,
 • navrhujeme nákladovo efektívne, rozumné riešenie, ktoré vyhovie Vašim požiadavkám i predpisom vďaka softvérom, ako napr. Autocad a CFD počítačovej simulácii - čítajte viac o našej projektovej podpore,
 • poskytujeme poradenstvo v oblasti noriem a miestnej legislatívy,
 • prispôsobíme naše produkty tak, aby presne vyhoveli požiadavkám Vášho projektu a v prípadoch nutnosti budú testované naším centrom pre výskum a vývoj,
 • dodávame produkty na najvyššej úrovni a so zárukou kvality,
 • zaistíme údržbu a servis Vášho systému tak, aby bola zaručená jeho maximálna funkčnosť počas celej doby životnosti,
 • zaškolíme a poskytneme podporu vo všetkých fázach procesu, ponúkame technické semináre zdarma.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited