Súbor 5 kritérií, ktoré definujú dobrú klímu

Fluktuácia zamestnancov hrá v mnohých firmách stále významnejšiu rolu. Pozornosť sa často sústredí na zamestnancov v kanceláriách a na to, ako zlepšiť ich prostredie natoľko, aby mohli optimálne pracovať v tých najlepších možných podmienkach.

Existujú však ďalšie oblasti, na ktoré sa často zabúda: výrobné haly a ľudia, ktorí v nich pracujú. Zdravá a dobrá pracovná klíma má v priemyselných odvetviach obrovské výhody a to nielen pre zamestnancov, ale aj ich zamestnávateľov. Aké sú kritériá definujúce dobrú pracovnú klímu v priemysle?

1. Vyššia produktivita

Maximálna produktivita je pre priemyselné firmy prvoradým cieľom. Pre ich dosiahnutie hrajú rozhodujúcu rolu správne podmienky na pracovisku ako pre technológie, tak pre obsluhu. Prieskumy ukazujú, že akákoľvek teplota prostredia pohybujúca sa nad 20 ºC vedie k zníženiu produktivity o 4%. Je jednoduché spočítať celkové percento, keď teploty v lete stúpnu nad 30 °C a niekedy dokonca na 40 °C.

Pracovná klíma, v ktorej je teplota na požadovanej úrovni – a to po celý rok - vedie prirodzene k vyššej produktivite.

2. Menej absencií

V prehriatom prostredí pracujú zamestnanci menej efektívne. Úmerne s narastajúcou teplotou sa tiež zvyšuje riziko úrazov a absencie zamestnancov. Výrobné procesy sú tiež často zdrojom znečistenia vzduchu - napríklad spaliny uvoľňované pri zváraní alebo olejové výpary pri obrábaní, prach vzniknutý pri rezaní, olejové pary z chladenia strojov alebo pachy uvoľnené behom (bio)chemických procesov. Všetky tieto vplyvy majú dopad na zdravie zamestnancov.

Dobrá pracovná klíma, v ktorej je zaistená nielen správna teplota, ale odkiaľ sú tiež  účinne extrahované uvoľnené pary a látky, vedie k omnoho menšej absencii.

3. Udržateľné pracovné prostredie

Dobré pracovné prostredie nie je definované iba spokojnými a produktívnymi zamestnancami, ale tiež svojou udržateľnosťou. Úspory elektrickej energie, rekuperácia tepla či neutrálny dopad na životné prostredie sú stále častejšie vnímané ako dôležité kritériá. Stále viac výrobných spoločností sa zameriava na udržateľnosť. Akú rolu hrá pracovné prostredie?

Často sa má za to, že chladiace alebo vykurovacie systémy sú „žrúti“ energie. To však nie je úplne pravdou. Inovatívne systémy a technologicky vyspelé zariadenia sú zárukou toho, že môžete realizovať ako udržateľné, tak zdravé pracovné prostredie pri nízkych investičných nákladoch, vysokej účinnosti, nízkej spotrebe energie.

4. Ďalšie výhody

Priemysel je často synonymom pre zhoršené pracovné podmienky. Napriek tomu sa mnohé už zmenilo k lepšiemu vďaka zákonom a legislatíve, dobré pracovné podmienky hrajú stále významnú rolu. Ich význam sa stále zvyšuje v dôsledku narastajúceho nedostatku na trhu práce - dopyt po zamestnancoch je väčší než ponuka. Zamestnávateľ ponúkajúci dobré pracovné podmienky je preto pre budúcich zamestnancov príťažlivejší. A nie je to len hodnota na teplomere, ktorá určuje dobrú pracovnú klímu na pracovisku. Riešenie je definované celou stavbou, ľuďmi a tiež procesmi.

5. Záruka kontinuity

Všetky vyššie uvedené kritériá majú za následok záruku kontinuity vašej spoločnosti. Pre zachovanie konkurencieschopnosti na rýchle sa meniacom trhu je dôležité, aby ste pracovali čo najefektívnejšie a najekonomickejšie a dokázali súčasne prilákať nové talenty. K tomu vedú i kroky smerujúce k udržateľnosti. Stručne povedané, pracovná klíma hrá často väčšiu rolu, ako by sa mohlo na prvý pohlaď zdať.

#FreshFactory - riešenie pre lepšiu klímu v továrňach a výrobných halách

Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited