Chladiace systémy Colt – priemyselné chladenie, zariadenie pre priemyselné chladenie, adiabatické chladenie

Predpokladom pre príjemné pracovné prostredie a lepšiu výkonnosť sú ideálne klimatické podmienky. Energeticky úsporné priemyselné a adiabatické chladiace systémy zaisťujú priaznivú teplotu prostredia, regulovateľnosť klimatizácie, a tým i optimálne pracovné a výrobné podmienky. Vytvára individuálnu klímu - komfort pre pracovníkov i technologický proces.

Chladiace systémy Colt – priemyselné chladenie, zariadenie pre priemyselné chladenie, adiabatické chladenie
Chladící systémy Colt

Výhody adiabatického /priemyselného chladenia:

 • požadovaná úroveň chladenia,
 • príjemná vnútorná klíma,
 • optimálne výrobné a pracovné podmienky,
 • chladenie vzduchu šetrné k životnému prostrediu,
 • nízke inštalačné a prevádzkové náklady,
 • úplná recirkulácia energie.

Aplikácia priemyselného a adiabatického chladenia

Z chladiacich systémov Colt celosvetovo profitujú priemyselné a komerčné budovy, ako sú átria, telocvične, školy, dopravné prevádzky, nákupné a voľno časové centrá, haly pre automobilový, potravinársky, chemický, papiernický a sklársky priemysel, spracovanie plastov a kovov.

Chladiace systémy Colt sú k dispozícii po celé desaťročie pre energeticky účinné chladenie, sú šetrné k životnému prostrediu a pri nízkych inštalačných a prevádzkových nákladoch ponúka individuálne riešenie s prihliadnutím na konštrukciu budov, s využitím a typom prevádzky a geografickým podmienkam.

Na prvý pohľad viditeľné výhody chladiacich systémov Colt:

 • chladenie podľa požiadaviek,
 • zdravotne priaznivá teplota prostredia,
 • príjemná vnútorná klíma,
 • zvýšenie pracovnej výkonnosti,
 • zníženie zdravotných problémov,
 • optimalizované výrobné a pracovné podmienky,
 • chladenie vzduchu šetrné k životnému prostrediu,
 • energetická úspornosť,
 • nízke inštalačné a prevádzkové náklady,
 • úplná recirkulácia energie.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited