Zníženie emisií CO2 vďaka systémom Colt CoolStream

Obmedzenie produkcie CO2 s adiabatickým chladením CoolStream

0.00kg CO2

Zaistená dodávka ochladeného vzduchu při úsporách nákladov na chladenie? Prečo nie! Vďaka systému Colt CoolStream s adiabatickým chladením. CoolStream je skutočný zázrak energetickej účinnosti. CoolStream znižuje spotrebu elektrickej energie a tým pádom aj emisie oxidu uhličitého.

Výhody systému CoolStream ocenia predovšetkým firmy s veľkými tepelnými ziskami vo výrobných priestoroch alebo veľkými požiadavkami na chladenie. Adiabatické chladenie je štyrikrát až sedemkrát úspornejšie než konvenčná klimatizácia. A naviac zaisťuje vysokú kvalitu vzduchu. Adiabatické chladenie privádza 100% čerstvého vonkajšieho vzduchu. Je preto ideálny najmä pre veľké priestory vo všetkých priemyselných odvetviach.

Tento systém chladenia je od roku 2006 súčasťou sortimentu spoločnosti Colt. Od jeho zavedenia je so systémom CoolStream výborná skúsenosť. Do konca roka 2016 nainštalované zariadenia CoolStream dodávajú približne 43 miliónov m3/h adiabaticky chladeného vzduchu. To znižuje náklady a súčasne zlepšuje uhlíkovú stopu.

Ako výrazne ochladený vzduch dostaneme zo zariadení CoolStream? Toto číslo je taktiež presvedčivé: CoolStream dosahuje účinné zníženie teploty vzduchu o viac ako 10 °C při vonkajšej teplote nad 30°C.

Mimochodom: Všetky údaje, empirické hodnoty a informácie tu uvedené sú dynamické a pravidelne sa aktualizujú na základe aktuálnych údajov o predaji aspoň raz za rok.

Katalóg na stiahnutie
V súlade s ErP
ErP
Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited