ZLKL Loštice

Firma ZLKL prevádzkuje CNC obrobňu, v nej z dôvodov rozdielu teplôt počas dňa dochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu presnosti strojov. Úlohou firmy Colt bolo stabilizovať teploty v hale do 28-30°C v horúcich dňoch. Takú úlohu by nebolo možné dosiahnuť bez využitia aktívneho chladenia. Preto Colt navrhol adiabatický chladiaci a vetrací systém CoolStream, ktorý ponúka veľký chladiaci výkon pri minimálnych prevádzkových nákladoch porovnateľných s nákladmi na mechanické vetranie.

Zákazník sa pred začatím projektu obával vplyvu zvýšenej vlhkosti na skladované obrobky z oceľoliatiny a bol pripravený v prípade akýchkoľvek problémov stavebne oddeliť skladovací priestor. Praktické pozorovanie korózie na obrobkoch počas doby 2 rokov ukázalo, že problém korózie sa v žiadnom prípade nezvýšil, naopak došlo k miernemu zlepšeniu situácie, čo je dôsledok cirkulácie vzduchu v hale pridaným vzduchotechnickým zariadením.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Loštice, Česká republika
  • Colt riešenie: denné vetranie, adiabatické chladenie
  • Produkt: CoolStream S, Typhoon
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited