Systémy na odvod tepla a splodín horenia - požiarne odvetranie

Systémy na odvod tepla a splodín horenia - požiarne odvetranie

V prípade vypuknutia požiaru zabránia systémy na odvod tepla a splodín horenia a jeho ďalšiemu šíreniu.

V prípade, že odvod tepla a splodín horenia chýba, môže dôjsť k rozšíreniu požiaru do ďalších častí budovy. V prípade, že sa dym rozšíri príliš ďaleko, dôjde k jeho ochladeniu, klesne a dôjde k riziku kontaminácie budovy dymom. Na druhej strane v prípade, že dym je odvádzaný, zostává dymová vrstva relatívne teplá a ľahká, čo vedie k účinnejšej ventilácii. V rozsiahlejších budovách je možné pomocou dymových zásten vytvoriť rezervoáre, ktoré na tento účel dym rozdelia.

Dymové a požiarne zásteny

Systémy na ochranu pred teplom a dymom môžu mať formu fyzickej bariéry v podobe dymovej alebo požiarnej zásteny.

V prípade, že je nutné súčasne izolovať dym i oheň, je vhodné na obmedzenie účinkov dymu a tepla miesto dymových zásten použiť požiarne uzávery.

Fyzické bariéry vo forme zásten môžu byť buď pevné alebo automatické. Automatické systémy majú tú výhodu, že vzhľadom na to, že sú držané zasunuté nízko pri strope alebo podhľade, sú prakticky neviditeľné až do okamžiku použitia. Sú aktivované iba v prípade vzniku požiaru.

Proti dymové systémy: pretlakové systémy

Celkom odlišný prístup je možné aplikovať vďaka použitiu pretlakových systémov. Tie chránia najmä únikové cesty proti vniknutiu dymu udržovaním vyššej hladiny tlaku v porovnaní s priľahlými priestormi. Neposkytujú žiadnu ochranu priamo v mieste požiaru, ale zabraňujú jeho šíreniu do hlavných únikových ciest.

Ďalšie kroky

Colt môže poskytnúť poradenstvo s návrhom systémov odvodu tepla a splodín horenia. Colt ponúka technické poradenské služby pre všetky realizované projekty. Prosím, kontaktujte Colt pre ďalšie informácie.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited