Semmelrock Ledčice

Pri dozrievaní betónu je produkované veľké množstvo tepla, ktoré podporuje jeho vyzrievanie. Je však nutné zaistiť, aby zrenie betónu prebiehalo stále rovnako a tak, aby teplota v dozrievacej hale bola pokiaľ možno stabilná. V letných mesiacoch a čiastočne i v prechodnom období je preto nutné prebytočné teplo odvádzať. Zároveň je nutné zachovať vysokú relatívnu vlhkosť a zaistiť vysokú homogenitu vnútorného prostredia.

Na chladenie dozrievacej haly bol zvolený systém priameho odparovacieho chladenia privádzaného vzduchu. Adiabaticky chladený čerstvý vzduch je privádzaný pod spodným poschodím dozrievacej haly. Adiabatická chladiaca komora pracuje
s obehom procesnej vody a je vybavená sklolaminátovým desorpčným médiom. V dozrievacej hale je doplnený destratifikačný systém, ktorý nasáva teplý vzduch z horných partií haly a distribuuje ho taktiež do spodného poschodia haly. Tu je destratifikovaný vzduch zmiešaný s chladiacim vzduchom, aby bola dosiahnutá vyššia homogenita vnútorného prostredia, než akú by bolo možné dosiahnuť obyčajným chladením.

Prebytočný vzduch je prirodzene odvádzaný pretlakovo prostredníctvom 2 ks stenových žalúziových klapiek FCO.

  • VZT výkon pre adiabatické chladenie:  20 000 m³/h (plynulá regulácia).
  • Chladiaci výkon: 60 kW (vzťahuje sa na zníženie teploty vonkajšieho vzduchu).
  • VZT výkon pre destratifikáciu: 42 000 m³/h (plynulá regulácia).
Informácie o projekte
  • Lokalita: Ledčice, Česká republika
  • Colt riešenie: zariadenie na denné vetranie
  • Produkt: CoolStream S, FCO
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited