Národní technická knihovna Praha

V priebehu roku 2008 spoločnosť Colt dodala a nainštalovala pre túto stavbu dymové zásteny SmokeMaster, ktoré slúžia na oddelenie dymových sekcií, a zariadení Coltlite, ktoré sú určené na prívod vzduchu.

Celkom bolo v budove novej knižnice nainštalovaných 23 pohyblivých zásten typu SmokeMaster rôznych dĺžok. Zásteny boli osadené jednak v podzemných garážach a ďalej v jednotlivých poschodiach knižnice, ktoré ju rozdeľujú na jednotlivé dymové úseky. Ďalej boli nainštalované pevné sklenené zábrany a roletový požiarny uzáver.

Okrem dymových zásten boli dodané a inštalované zariadenia Coltlite. Časť zariadenia Coltlite bola osadená do fasády, kde slúži na bežné denné vetranie a na prívod vzduchu do vnútorného priestoru knižnice v prípade požiaru, časť je inštalovaná
v interiéroch a slúži na prívod denného svetla do budovy.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Praha, Česká republika
  • Colt riešenie: odvod tepla a splodín horenia
  • Produkt: Smokemaster, Coltlite
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited