Mlékárna Pragolaktos Praha Kyje

Prevádzka pasterizácie mlieka produkuje veľké množstvo odpadového tepla. Ide však o bezobslužnú prevádzku, v ktorej sa pohybujú iba nepravidelne pracovníci údržby. Požiadavkou zákazníka bolo túto prevádzku vetrať za čo najmenších investičných nákladov. Colt navrhol na základe priestorových možností vetrací systém kombinujúci mechanický odvod
a prirodzený prívod.

Dva ventilátory Typhoon odvádzajú 2x 19 000 m³/h cez dvojitý strop. Náhrada vzduchu je zabezpečená dvoma žalúziovými klapkami FCO. Celý systém je možné spustiť manuálne alebo v automatickom režime v závislosti od teploty.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Praha Kyje, Česká republika
  • Colt riešenie: denné vetranie
  • Produkt: Typhoon, FCO
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited