Minebea Slovakia, s.r.o.

Výrobno-skladová hala Minibea pri Košiciach Výrobno-skladová hala Minibea pri Košiciach Výrobno-skladová hala Minibea pri Košiciach

Spoločnosť Colt na prirodzené vetranie použila zariadenia Apollo Mono a Apollo. Na nútené vetranie boli použité ventilátory Colt a klapky EuroCO. Delenie dymových úsekov bolo riešené prostredníctvom pohyblivých dymových zásten SmokeMaster.

Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited