Mevis Šamorín

Výroba kovových výrobkov, oceľových pružín a drobných oceľových dielov pre automobilový priemysel.

Spoločnosť Colt navrhla a dodala pohyblivý tieniaci systém Colt Shadometal. Systém pozostáva z vertikálnych lamiel, ktorých výplne tvoria perforované hliníkové plechy. Celý systém je delený na 21 sekcií. Ovládanie je automatické pomocou ovládacieho systému Colt Soltronic 3, ktorý monitoruje vonkajšie podmienky a optimálne tak zabezpečuje tienenie počas celého dňa. Každú zo sekcií je zároveň možné ovládať manuálne.

Inštalované zariadenia: svetlíky Colt Cosmotron, klapky EuroCO (80 kusov) a WEA pre denné vetranie, 31xCSTR 16 all seasons + teplovzdušné jednotky, snímanie a odvod CO ventilátormi 18x Whirlwind, motoricky ovládaný tieniaci systém Colt Shadometal, všetko kompletne s riadením.

Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited