Kongresové centrum Zlín

Spoločnosť Colt dodala a nainštalovala 10 ks strešných ventilátorov WL-Liberator na nútený odvod dymu a tepla v prípade požiaru. Priestory kongresového centra boli rozdelené na dymové sekcie pomocou pohyblivých dymových zásten SmokeMaster SM5, ktoré majú za úlohu zabrániť šíreniu dymu v prípade vzniku požiaru do ďalších častí budovy. Na prívod vzduchu a bežného denného vetrania boli dodané zvukové izolačné klapky Coltlite.

Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited