Inergy Lozorno

Výroba plastových palivových systémov pre automobilový priemysel.

Inštalované zariadenia: svetlíky Colt Cosmotron s integrovanými klapkami EuroCO na požiarne i denné vetranie (12 + 12 ks).

Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited