IDEAL Standard Teplice

Výroba teplickej spoločnosti Ideal Standard je situovaná v historických prevádzkach v blízkosti centra mestskej časti Proboštov. Výrobné haly sú umiestené v niekoľkoposchodových budovách, čo je výhodné z hľadiska zimných únikov energie, ale veľmi sťažuje prívod čerstvého vzduchu.

Prevádzka glazovne bola vybavená vetracou vzduchotechnikou, ktorá však už svojím výkonom nevyhovovala požiadavkám prevádzky. Vzhľadom k umiestneniu haly uprostred ostatných objektov bolo veľmi problematické vytvoriť dostatočné množstvo správne dimenzovaných prestupov. Preto bolo pristúpené na doplnenie systému adiabatického chladenia CoolStream k existujúcej vzduchotechnickej jednotke s výkonom 30 000 m³/h a doplnenie ďalšej samostatnej jednotky CoolStream s výkonom 20 000 m³/h. Adiabaticky upravený vzduch poskytuje oveľa viac chladiaceho výkonu v rovnakom objeme než iba čerstvý vonkajší vzduch. 

Informácie o projekte
  • Lokalita: Teplice, Česká republika
  • Colt riešenie: denné vetranie, adiabatické chladenie
  • Produkt: CoolStream S
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited