Hotel Yazz Praha

Spoločnosť Colt bola vyzvaná, aby pre budovu hotela Yazz dodala riešenie na odvod tepla a dymu v prípade požiaru. Tento systém pomôže v prípade vzniku požiaru zaistiť bezpečný únik osôb z budovy a uľahčí likvidáciu požiaru. Mechanické ventilátory Liberatory môžu v prípade potreby slúžiť i na denné vetranie.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Praha, Česká republika
  • Colt riešenie: odvod tepla a splodín horenia, požiarne ventilátory 
  • Produkt: W-Liberator s flapem
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited