Höckle Klasov

Výroba kľukových hriadeľov a ojníc.

Inštalované zariadenia: 8x zariadenie pre prirodzené odvetranie z priemyselnej výroby za každého počasia EuroCO + WEA,
8x CoolStream 16 s príslušenstvom pre celoročné vetranie, svetlíky Colt Cosmotron s útlmom hluku, kompletnej regulácie.

Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited