Genetika Plzeň

Stavba bola dokončená v roku 2012, nasledujúci rok vyhrala Cenu Okresnej hospodárskej komory Plzeňsko.  Požiadavka na zníženie tepelných ziskov bola docielená pomocou tieniaceho systému Solar C100 s vyložením 1200mm inštalovaným pred hlavnou presklenou časťou budovy.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Plzeň, Česká republika
  • Colt riešenie: tieniaci systém
  • Produkt: Solar C100
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited