GEALAN Formteile Oberkotzau

Požiadavkou zákazníka bolo dosiahnuť nižšiu spotrebu energie, menšie zaťaženie životného prostredia, ale predovšetkým veľký chladiaci výkon vo výrobnej hale a optimálne podmienky vnútorného prostredia vo všetkých obdobiach roka. Colt navrhol komplexné riešenie zahŕňajúce adiabatické chladení CoolStream, účinný chladiaci a vykurovací systém tepelných čerpadiel, adaptívne slnolamy na zatienenie svetlíkov, vrátane komplexného regulačného a riadiaceho systému. Do celkového konceptu vetrania bol zaintegrovaný i povinný požiarny systém na odvod dymu a tepla.

Plocha výrobnej haly 3 500 m² je zaplnená vstrekovacími lismi vyrábajúcimi presné diely z plastických hmôt a zároveň produkujú veľké množstvo odpadového tepla, pary, zápachu a dymu. Colt navrhol systém výmeny vzduchu Tristar doplnený
o aktívne adiabatické chladenie CoolStream. Výsledné vnútorné podmienky, čerstvý vzduch a stabilná teplota okolo 25°C sú veľmi príjemné pre zamestnancov pracujúcich v hale i pre inštalovanú technológiu, presnosť a stabilitu výrobného procesu.

S týmto konceptom vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania získal Gealan cenu životného prostredia EON Bayern Gmbh
a zvláštnu cenu profesného združenia chemického a spracovateľského priemyslu BRCI.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Oberkotzau, Německo
  • Colt riešenie: denné vetranie, adiabatické chladenie
  • Produkt: CoolStream S, Typhoon, Caloris, Azur
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited