Fremach Morava Kroměříž

Výrobca plastových dielov palubných dosiek pre popredných výrobcov automobilov hľadal riešenie príliš vysokých teplôt v hale vstrekovania plastov. Z viac oslovených dodávateľov bola vybraná firma Colt, ktorá ponúkla za rozumné investičné náklady systém adiabatického chladenia CoolStream s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi, ktorý poskytuje komplexnú úpravu vzduchu vrátane aktívneho chladenia.

Jednotky CoolStream sú plne napojené na nadriadený riadiaci systém budovy prostredníctvom protokolu ModBus.

Dvojlodná hala 35x54x9 m. Vnútorná technologická tepelná záťaž bola stanovená na 250 kW. Inštalovaných je 6 jednotiek CoolStream 16B s celkovým  adiabatickým chladiacim výkonom cca 360 kW. Ns celej ploche haly sa pohybuje mostový žeriav. Z tohto dôvodu bolo nutné vykonať distribúciu chladiaceho vzduchu menej efektívnym spôsobom z podstropného priestoru nad dráhou žeriava.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Kroměříž, Česká republika
  • Colt riešenie: denné vetranie, adiabatické chladenie
  • Produkt: CoolStream S, Typhoon
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited