Eltek Liptovský Hrádok

Nadnárodná spoločnosť ELTEK vyrába batériové záložné zdroje a elektrické panely rozvádzačov. Počas leta bol v hale veľký problém s vonkajšími (rozmerné svetlíky) a vnútornými zdrojmi tepla a s nízkou vlhkosťou. Tieto problémy boli elegantne vyriešené použitím adiabatického systému CoolStream.

Celkom sú v inštalované 4 ks jednotiek CoolStream 16 a 7 ks odsávacích ventilátorov Whirlwind.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Liptovský Hrádok, Slovensko
  • Colt riešenie: denné vetranie, adiabatické chladenie
  • Produkt: CoolStream S, Whirlwind
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited