CTP Wistron Brno

Pre novo budovanú halu spoločnosti Wistron v Brne dodal Colt riešenie na zlepšenie klímy vo vnútri výrobnej haly pomocou jednotiek založených na priamom odparovacom (adiabatickom) chladení.

Ciele projektu:

  1. Zaistiť chladenie priestoru haly a tým príjemné pracovné prostredie i počas horúcich letných mesiacov.
  2. Docieliť vyššiu relatívnu vlhkosť vo vnútri budovy. Hala bude slúžiť na montáž a testovanie elektroniky. Navzdory bežným predstavám, že elektronike prekáža vlhkosť, je pravda taká, že elektronike prekáža suchý vzduch a s tým spojené nebezpečenstvo vzniku statických výbojov.

Na tento účel sa optimálne hodí systém adiabatického chladenia a zvlhčovanie CooolStream. V  tejto hale bude pracovať celkom 16 adiabatických jednotiek CoolStream s veľkosťou 16. Na odsávanie odpadového vzduchu slúži 16 odsávacích ventilátorov Typhoon.

  • Rozmery haly 144x80x12,5 m.
  • Množstvo privádzaného chladiaceho vzduchu 16x 20.000 m³/h.
  • Adiabatický chladiaci výkon 960 kW.
Informácie o projekte
  • Lokalita: Brno, Česká republika
  • Colt riešenie: denné vetranie, adiabatické chladenie
  • Produkt: CoolStream STyphoon
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited