CROWN Packaging Košice

Firma Crown oficiálne otvorila nový závod na výrobu plechoviek v Kechneci na východnom Slovensku 23. apríla 2010 s cieľom lepšie reagovať na potreby zákazníkov v regióne strednej a východnej Európy.

Výrobca nápojových plechoviek požiadal Colt o riešenie problému odvodu veľkého tepelného zaťaženia haly tvárnenia. Colt navrhol vetranie haly v kombinácii s adiabatickým chladením CoolStream, ktorý umožnil dosiahnuť pri nižšom vzduchotechnickom výkone priaznivejšie teploty v hale oproti mechanickému vetraniu. Klasické kompresorové chladenie bolo pre túto veľkosť a typ haly veľmi investične i prevádzkovo náročné.

Inštalované zariadenia: VZT s adiabatickým chladením pre celú výrobnú halu, 21x adiabatická chladiaca jednotka CoolStream 16 s príslušenstvom pre celoročné vetranie + plynové teplovzdušné jednotky GSE, odvodné ventilátory Colt Tornado, Liberator a Typhoon, komplet s riadením.

Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited