Coca-Cola Lúka

Výrobný závod v Lúke so štyrmi plniacimi linkami patrí medzi jeden z najmodernejších v strednej a východnej Európe a je najväčším a najmodernejším závodom na výrobu nealkoholických nápojov na Slovensku.

Inštalované zariadenia: svetlíky Colt Cosmotron, teplovzdušné jednotky Coltair na horúcu paru s filtráciou a zmiešavaním, ventilátory Whirlwind, destratifikačné ventilátory Colt WA14, klapky Colt EuroCO, dodávka komplet s riadením.

Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited